• Najnowszy numer

  Numer marcowo - kwietniowy zwiera artykuły z konferencji: Konferencji Naukowo-Technicznej "Ekologia a Budownictwo" oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BIM, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 130 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym klasę energetyczną budynku. Pozwala ocenić jego energooszczędność na podstawie wyznaczonych wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: nieodnawialną energię pierwotną EP, energię końcową EK oraz energię użytkową EU.

 

System zabezpieczeń bocznych Alpha Wysokie bezpieczeństwo i ekspresowe tempo prac

System bezpieczeństwa Alpha jest szybkim w montażu systemem o standardowej wysokości 1,10 m, przeznaczonym do wykonywania zabezpieczeń bocznych na krawędziach budowli, chroniącym przed upadkiem z wysokości. Optymalny asortyment siatek, słupków oraz uchwytów umożliwia różne warianty zastosowań bez nakładów pracy związanych z planowaniem. Dotyczy to również skomplikowanej geometrii budowli. Dzięki różnorodnym zaciskom system Alpha daje się zamocować zarówno do różnych konstrukcji stałych, jak i tymczasowych. System Alpha jest skutecznym zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokości.

 

Kolejne Centrum Logistyczne Palisander

30 września 2022 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Nowego Centrum Logistycznego Południe w Siemianowicach Śląskich. Licznie zgromadzeni goście mogli podziwiać nową siedzibę oddziału, tj. nowoczesną część biurową, halę napraw oraz plac składowy z systemem kamer monitorujących załadunki, rozładunki i odbiory ilościowo-jakościowe towaru.

 

Wpływ rodzaju szyny na wartość lokalnych pionowych naprężeń ściskających w środniku belki podsuwnicowej

Lokalne pionowe naprężenia ściskające w środniku belki podsuwnicowej nie powinny być bagatelizowane. Ich wartość nie może przekraczać granicy plastyczności materiału środnika [1]. Ponadto uwzględnia się te naprężenia w kryterium początku uplastycznienia przekroju w punkcie krytycznym mieszczącym się w środniku belki podsuwnicowej pod jej górnym pasem [2–4]...

 

Deklaracje środowiskowe i taksonomia wyrobów i obiektów budowlanych

Idea zrównoważonego rozwoju, w którym aktualne potrzeby powinny być zaspokajane w sposób uwzględniający interes przyszłych pokoleń wyraża się w metodach oceny wyrobów i obiektów budowlanych uwzględniających aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Metodologia bazuje na ocenie cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment), ocenie oddziaływań w cyklu życia (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) i ocenie kosztów w cyklu życia (LCCA – Life Cycle Cost Assessment).

 

Diagnostyka cienkościennych żelbetowych sklepień kolebkowych w budynku zabytkowym. Część I

Prace remontowe w obiektach budowlanych prowadzone są najczęściej jako planowane remonty okresowe [19], czasami jednak realizowane są jako interwencyjne prace zabezpieczające. Często zakres prac remontowych wynika z faktu, iż obiekt budowlany poddawany jest remontowi kapitalnemu obejmującemu gruntowną przebudowę, a nierzadko i rozbudowę, połączoną z jego modernizacją [2, 3].

 

Praca statyczna stropów z płyt kanałowych w warunkach czterokrawędziowego oparcia

Płyty kanałowe (HC) mają swój początek w stropie pomysłu Wilhelma Sieglera z 1906 roku. Pierwsze prefabrykaty o kształcie zbliżonym do obecnych płyt HC zaczęto masowo produkować w latach 20. XX wieku [1]. Szacuje się, że w samej Europie wykonano do tej pory ponad miliard metrów kwadratowych stropów z płyt kanałowych [2]. Wraz z doświadczeniem w wykonywaniu takich stropów rozwijano przepisy normowe dotyczące obliczania płyt kanałowych. Regulacje były uzupełniane o kolejne zagadnienia, często bazując na awariach już wykonanych konstrukcji. Pomimo powszechności stosowania stropów z płyt HC – wytyczne normowe nie zawsze znajdowały wystarczające potwierdzenie w badaniach naukowych, a wybrane aspekty projektowania wciąż budzą pewne wątpliwości [3].

 

Stan zachowania kościołów ze ścianami z muru pruskiego na terenie północno-zachodniej Polski

Drewniane konstrukcje szkieletowe znane były już w starożytności pod nazwą Opus craticum. Wspomina o nich Witruwiusz [1], nazywając je ścianami wiklinowymi. Witruwiusz zdyskredytował jednak Opus craticum jako poważne zagrożenie pożarowe. Wskazał ponadto, że po otynkowaniu w stykach słupów i rygli z wypełnieniem pojawiają się rysy na skutek skurczu i pęcznienia drewna pod wpływem zmian wilgoci.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.