Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Artykuł przesłany do Redakcji powinien zawierać:

Tytuł pracy (BOLD)
(wielkość czcionki 14 pkt.)

(odstęp 3 entery)

Imię i nazwisko Autora lub Autorów

Tytuł naukowy i zakład pracy Autora (np. Politechnika Szczecińska)

Streszczenie

Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim. Tekst streszczenia nie powinien przekraczać 8 wierszy.

Słowa kluczowe

Wstęp

Tekst wstępu nie powinien przekraczać 10 wierszy.

1. TYTUŁ PIERWSZEGO ROZDZIAŁU (BOLD)

1.1. Tytuł podrozdziału (bold)

Tekst proszę składać czcionką zwykłą 12 pkt. lub 14 pkt. przy odstępie pojedynczym z odstępem międzywierszowym (1,25 cm). Poszczególne fragmenty tekstu należy zaczynać akapitem. Praca nie musi posiadać numeracji stron.

Wzory w tekście prosimy umieszczać centrując je w obrębie kolumny. Wielkość czcionki we wzorach nie powinna być wyższa niż tekst podstawowy tj. 12 pkt. Przed i za wzorem prosimy stosować światło – 12 punktowe, np.:

(1.2)

Rysunki w tekście prosimy umieszczać centrując w obrębie kolumny. Opisy wewnętrzne rysunków nie powinny być większe niż tekst podstawowy – tj. 12 pkt., np.:

Podpisy pod rysunkami należy składać czcionką 11 punktową


BIBLIOGRAFIA

(WERSALIKI BOLD 11 pkt.) wg następującego wzoru:

[1] Lipiński J.: Fundamenty pod maszyny. Arkady, Warszawa 1985.

[2] Chvatal T.: Neuer schnell erhartender Zement. Zement Kalk Gips, nr 8/1973.

Pozycje literatury należy składać czcionką 11 punktową na odstępie pojedynczym.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY

(WERSALIKI BOLD 11 pkt.) wg następującego wzoru:

[1] Projekt zamienny fundamentu młota MPM 16000 B. krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, Kraków 1978

[2] PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

 

Jak przesłać artykuł?

 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pocztą na dyskietce lub płycie CD, DVD lub nośniku USB na adres redakcji:
  Redakcja „Przeglądu Budowlanego”,
  ul. Świętokrzyska 14 A,
  00-050 Warszawa

Prosimy pamiętać o podaniu dokładnego adresu zwrotnego Autora, na który po publikacji zostanie przesłany egzemplarz autorski.


Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Przegląd Budowlany”:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do wiadomości autora.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; ale czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

KRYTERIA OCENY PUBLIKACJI W MIESIĘCZNIKU „PRZEGLĄD BUDOWLANY”

ORYGINALNOŚĆ

 • wpływ na rozwój wiedzy i nauki w zakresie, którym objęta jest tematyka publikacji,
 • istotny wpływ na wykorzystanie wyników badań naukowych, ekspertyz naukowych w praktyce zawodowej inżynierów budownictwa i projektantów,
 • nowości w zakresie prezentowanej tematyki
 • innowacyjność rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych
 • wysoki poziom merytoryczny.

UKŁAD

 • logiczny układ treści i jasność wywodu:
  a) zgodność tytułu z treścią artykułu,
  b) streszczenie adekwatne do treści artykułu,
  c) wprowadzenie: cel publikacji i klarowność treści (wprowadzenie powinno zawierać podstawę opracowań, opis badań, hipotezy, algorytm),
  d) metody badań: dokładne wyjaśnia w jaki sposób otrzymano wyniki, odpowiedni dobór metod i przeprowadzenia badań, dokładność i rzeczowość opisu nowych metod,
  e) wyniki: logiczny i jasny sposób wyjaśnienia co stwierdzono w wyniku przeprowadzonych badań, prawidłowa analiza wyników,
  f) podsumowanie/wnioski: poparcie wniosków wynikami badań, wykazanie jak wyniki odnoszą się do oczekiwań i wcześniejszych badań, oraz czy wyniki badań potwierdzają czy zaprzeczają wcześniejszym teoriom, hipotezom,
  g) materiał graficzny (rysunki, wykresy, zdjęcia i tabele): czy zamieszczone rysunki, fotografie i tabele jasno ilustrują wyniki badań i czy są zrozumiałe dla czytelnika,
  czy są istotne dla zilustrowania treści artykułu.

WCZEŚNIEJSZE BADANIA

 • zamieszczenie odniesień do bibliografii.

ZAGADNIENIA ETYCZNE

 • wykluczenie plagiatu.

UWAGA!

Artykuł po przesłaniu do redakcji zostanie oddany do recenzji. Wydanie opinii
i zakwalifikowanie artykułu do publikacji trwa około 2 miesięcy.

Druk recenzji i deklaracji

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.