Kolejny numer „PB” ukaże się 2 grudnia 2022 r.

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

O nas

„Przegląd Budowlany” został założony w 1929 roku przez Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w 1949 tytuł przejął Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Zachowując najlepsze tradycje z ostatnich 90 lat istnienia na rynku publikacji o charakterze naukowo-technicznym „Przegląd Budowlany” jest pismem, którego ambicją jest dostarczenie swojemu odbiorcy pełnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji z szeroko pojętego rynku budowlanego.

Tematyka czasopisma:

„Przegląd Budowlany” jest miesięcznikiem naukowo-technicznym o ponad 90-letniej historii. Zawiera opracowania i przeglądy nowych technologii, specjalistyczne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań i badań w budownictwie ogólnym, informacje o nowych produktach, materiałach budowlanych i nowoczesnych technologiach. Artykuły problemowe są recenzowane.

“Przegląd Budowlany” is a scientific and technical magazine with over 90 years of tradition, addressed to engineers active in the construction field. “Przegląd Budowlany” (Builders review) presents elaborates and reviews related to new technologies, specialist articles devoted to the most recent solutions and research results from the general construction field, as well as information on new products, construction materials and technologies. The magazine is published by Polish Association of Engineers and Construction Technologists.

Merytoryczna zawartość miesięcznika:

Rynek budowlany – opracowania na temat nowych rozwiązań w budownictwie, nowych technologii, materiałów budowlanych, maszyn oraz inwestycji. Poza tym informacje z rynku finansowego w tym również Prawo w ujęciu praktycznym: zmiany przepisów i ich konsekwencje, orzecznictwo, komentarze i wypowiedzi ekspertów.

Artykuły problemowe – artykuły naukowe na temat technologii, mechanizacji, konstrukcji, materiałów i elementów, a także zarządzania, eksploatacji i modernizacji. Autorami artykułów są znani i wybitni specjaliści w dziedzinie budownictwa z dorobkiem naukowym i doświadczeniem praktycznym.

Wydarzenia – odnotowujemy na swych łamach wszystkie wydarzenia związane z naszym Stowarzyszeniem, nie tylko jubileusze, nagrody, czy konkursy organizowane przez PZITB, ale także wspomnienia, relacje z konferencji, spotkań.

Forum – forum wymiany doświadczeń, informacji i opinii dla wszystkich inżynierów i techników związanych z PZITB.

Redaktor Naczelna: mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska
Korekta: mgr inż. Teresa Jędrzejewska

Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz
dr hab. Eur. Inż. Tomasz Z. Błaszczyński
dr inż. Robert Geryło
dr inż. Paweł A. Król
dr hab. inż. Roman Marcinkowski
mgr inż. Jan Sieczkowski
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk

Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB w kadencji 2020-2024:
Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Anna Halicka, PL
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż Jacek Hulimka, PŚ
Sekretarz: dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT
prof. dr hab. inż. Jan Bień,PW
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski,UP
dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg, prof. PRz
dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. UTP
dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, PŚk
dr hab. inż. Marta Kadela, prof. ITB
mgr inż. Roman Lulis, MOIIB
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
dr hab. inż. Jolanta Prusiel, prof. PB
prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, PK
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, PW,ITB
dr hab. inż. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz

Recenzenci zewnętrzni:
prof. dr-ing. Piotr Noakowski, Technische Universität Dortmund
prof. dr inż. Andrzej Nowak, dr h.c. Auburn University, Alabama
prof. dr hab. inż. Bogdan Nazarewicz, Politechnika Lwowska
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, Uniwersytet Zielonogórski
doc. dr inż. Wojciech Roszak, Lund University, Szwecja

Redaktor statystyczny:
mgr inż. Tadeusz Cichoński

Redaktor językowy:
mgr inż. Piotr Szymczak

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Wersja drukowana miesięcznika Przegląd Budowlany jest wersją pierwotną.

ISSN
0033-2038

 

Druk recenzji i deklaracji

Przegląd Budowlany to:

  • miesięcznik naukowy,
  • artykuły w PB są punktowane do prac naukowych,
  • miesięcznik branżowy dostarczający aktualnych informacji
Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.