• Najnowszy numer

  Numer styczniowo - lutowy zwiera artykuły z trzech konferencji: Konferencji Naukowej "KRYNICA 2023”, Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 120 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Najnowszy numer

  Numer styczniowo - lutowy zwiera artykuły z trzech konferencji: Konferencji Naukowej "KRYNICA 2023”, Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 120 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa. Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo,Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Badania presjometryczne i ich zastosowanie w obliczeniach geotechnicznych

W artykule omówiono zastosowanie i sposób przeprowadzenia badań presjometrem Ménarda. Szczególną uwagę zwrócono na interpretację wyników badań, zestawiając w analizie porównawczej krzywą presjometryczną z wykresem fazowych osiadań fundamentu. Istotną częścią pracy są przykłady wykorzystania parametrów presjometrycznych przy wyznaczaniu nośności podłoża, wymiarowaniu fundamentów (w tym płyt pod turbiny wiatrowe) i przy projektowaniu kotwionych ścian oporowych.

 

Sukces szczecińskich studentów w USA

Studenci z Koła Naukowego „ACI West Pomeranian University Student Chapter” z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zdobyli pierwsze miejsce w zawodach FRC Bowling Ball 2023 Competition, które odbyły się na początku kwietnia 2023 roku w San Francisco podczas dorocznej konwencji Amerykańskiego Instytutu Betonu (American Concrete Institute – ACI).

 

Wpływ pandemii COVID na nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach budowlanych

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie października i listopada 2021 roku. Uczestnikami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych, kształcących się w zawodach budowlanych i nauczyciele uczący w tych zawodach. Udział w nim był dobrowolny, a sami uczestnicy poprzez wypełnienie formularzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniu (przeprowadzone w formie ankiety internetowej). Pytania ankietowe dotyczyły wpływu pandemii COVID na nauczycieli i uczniów ww. szkół.

 

Belki zespolone aluminiowo-drewniane łączone za pomocą wkrętów lub śrub – podsumowanie i wnioski z badań własnych

Artykuł przedstawia przegląd badań własnych dotyczących belek zespolonych aluminiowo-drewnianych oraz ich połączeń. Zespolenie aluminiowych dwuteowych belek z płytami z drewna klejonego warstwowo z fornirów ma wiele zalet. W badaniach zaobserwowano wzrost nośności oraz sztywności belek aluminiowych oraz ich niewrażliwość na zwichrzenie po zespoleniu z drewnianymi płytami. Jako łączniki ścinane wykorzystano wkręty z łbem sześciokątnym oraz śruby. Zaproponowano wykorzystanie pierścieni zębatych jako elementów wzmacniających połączenia ścinane i oceniono skuteczność tego rozwiązania.

 

Słup o przekroju kołowym zespolony a betonowy, żelbetowy i stalowy – obliczeniowa analiza porównawcza

Artykuł zawiera inżynierski przykład obliczeniowy, w którym porównano nośności obciążonych osiowo i mimośrodowo słupów o przekroju kołowym i średnicy 320 mm i różnych długościach 3,0, 4,5 i 6,0 m. Słupy obliczano wariantowo jako betonowe, żelbetowe, stalowe rurowe oraz zespolone w postaci: rury stalowej wypełnionej betonem zbrojonym oraz rury stalowej wypełnionej betonem ze zbrojeniem sztywnym z dwuteownika. Obliczając słup zespolony obciążony mimośrodowo, wyprowadzono wyrażenie pozwalające ustalić parametry krzywych interakcji moment – siła osiowa, bowiem w literaturze dostępne są odnośne wzory jedynie dla słupów o przekroju prostokątnym.

 

Kompozyty cementowe z wypełniaczem organicznym ekologicznym materiałem budowlanym

Energooszczędność budynków na przełomie lat stała się standardem współczesnego budownictwa. Związane jest to m.in. z zaostrzonymi wymaganiami dotyczącymi izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. W artykule omówiono możliwość zastosowania wypełniaczy organicznych do produkcji ekologicznych pustaków na bazie kompozytów cementowych. Otrzymane wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych dają możliwość uzyskania materiału budowlanego o korzystnych parametrach. Zaproponowany pustak na bazie odpadów organicznych z wkładem styropianowym charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła U < 0,15 W/m2 •K.

 

Analiza porównawcza możliwości wykonywania nawierzchni dróg lokalnych w technologii betonu wałowanego oraz SMA JENA

Budowa dróg lokalnych w Polsce odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej i sprawnie funkcjonującej infrastruktury drogowej dla mieszkańców, rolnictwa oraz przemysłu. W Polsce dominującą technologią na drogach lokalnych jest standardowa technologia asfaltowa. Należy zadać pytanie, czy wybór tej technologii jest rozwiązaniem optymalnym. Na pewno warto rozważyć zastosowanie obecnych możliwości inżynierii drogowej i zaproponować wykonywanie dróg lokalnych w technologiach, które są uznawane za długotrwałe, takie jak beton wałowany czy SMA JENA. Tego typu rozwiązania wydają się być korzystne zarówno dla budżetu samorządu terytorialnego, jak i dla środowiska naturalnego.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.