• Najnowszy numer

  Numer majowo - czerwcowy zwiera artykuły z konferencji: Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, GEOTECHNIKA. Zapraszamy do lektury ponad 140 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Od przewodniczącej PZITB Marii Kaszyńskiej

Drogie Koleżanki i Koledzy, Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Przeglądu Budowlanego”. Mimo zawirowań z ministerialną punktacją numer zawiera bardzo wiele interesujących artykułów, za co dziękujemy Autorom i zachęcamy do zapoznania się z materiałami. W PZITB rozpoczął się gorący okres sprawozdawczo-wyborczy, albowiem rok 2024 kończy kolejną kadencję władz PZITB, kadencję, która rozpoczęła się w bardzo trudnym okresie pandemii – zjazdem w Opolu. W oddziałach odbywają się walne zgromadzenia i wybory nowych władz, które potrwają do połowy czerwca, by mieć swój finał podczas Walnego Zjazdu w Lublinie 13–15 września 2024 roku.

 

Integracja Młodej Kadry w cieniu przemysłowej historii

Śląsk przez wiele lat stanowił jeden z najważniejszych regionów przemysłowych Świata, co wpłynęło również na silny rozwój budownictwa przemysłowego na tym terenie. Dziś, w związku z transformacją gospodarczą, region ten coraz silniej stawia na rozwój technologii przyszłości. Zarówno przemysłowa historia, jak i odważne spojrzenie w przyszłość będą klamrą kompozycyjną dla XXIII Krajowego Zjazdu Naukowo-Technicznego Młodej Kadry PZITB, który odbędzie się 17–19 maja 2024 roku w Katowicach oraz Gliwicach.

 

Gotowi na wyzwania przyszłości

Silne zmiany towarzyszą nam od pewnego czasu w każdej dziedzinie życia. Nie ominą one także budownictwa, dlatego warto stawiać sobie pytania o przyszłość branży, jej wpływ na otoczenie, a także szanse i zagrożenia z nimi związane. Śląsk jest regionem, który również przechodzi silną transformację, dlatego XXIII Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB, który w tym roku w terminie 17–19 maja odbywa się w Katowicach i Gliwicach to najlepsze miejsce na odważne dyskusje o przyszłości.

 

Zastosowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w technologii druku 3D mieszanką betonową – Projekt badawczy Recycl3D

Druk 3D betonem staje się coraz częstszym elementem krajobrazu budowlanego, o czym świadczyć mogą pierwsze wznoszone obiekty mieszkaniowe oraz użyteczności publicznej. Typowe mieszanki stosowane w technologii druku 3D mogą cechować się wysokim śladem węglowym. Celem projektu Recycl3D jest maksymalizacja recyklingu kruszywa drobnego pochodzącego z odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a następnie wykorzystanie go jako składnika (spoiwa i kruszywa) do produkcji nowych elementów betonowych wykonanych w innowacyjnej technologii druku 3D.

 

Przegląd metod wyznaczania parcia mieszanki betonowej na deskowanie

W pracy poruszono tematykę wyznaczania parcia mieszanki betonowej na deskowanie. Zebrano i opisano wybrane cztery modele stosowane do wyznaczania rozkładu ciśnienia poziomego świeżej mieszanki betonowej oddziaływującej na deskowanie. Dokonano krótkiego przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki parcia mieszanki betonowej na deskowanie.

 

Wyzwania wdrażania metodyki BIM w procesie inwestycyjno-budowlanym. Część I – badania ankietowe

Artykuł jest pierwszym z cyklu dwóch, prezentowanych na łamach czasopisma „Przegląd Budowlany”, które przedstawiają obecny stan wiedzy wśród interesariuszy polskiego rynku budowlanego na temat BIM oraz proponują miarodajny sposób oceny zasadności wdrożenia dostępnych narzędzi BIM do procesu inwestycyjno-budowlanego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej w roku 2023 ankietyzacji środowiska budowlanego pod kątem znajomości narzędzi i procesów BIM oraz oceny zasadności ich zastosowania z uwzględnieniem wybranych parametrów. Na podstawie zebranych informacji opracowano algorytm postępowania przy ocenie zasadności wdrożenia metodyki BIM do procesu inwestycyjnego, który zostanie przedstawiony w drugim artykule cyklu.

 

Przegląd możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w modelowaniu BIM

Dokonując przeglądu stanu wiedzy nt. modelowania informacji o budynku – BIM (ang. Building Information Modelling) można zauważyć, że technologia BIM nie poczyniła ostatnio znacznych postępów, ponieważ sztuczna inteligencja – AI (ang. Artificial Intelligence) nie jest jeszcze w pełni wykorzystana. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji – AI w modelowaniu BIM. Autorzy dokonali analizy trendów rozwoju sztucznej inteligencji, która jest obecnie wykorzystywana w modelowaniu BIM. W artykule przedstawiono również możliwości wykorzystania AI powiązanej z modelem BIM, a także omówiono wybrane przykłady wspomagania modelowania informacji o budynku z wykorzystaniem głównych czterech grup wybranych technik AI.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.