• Najnowszy numer

  Numer majowo - czerwcowy zwiera artykuły z konferencji: Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, GEOTECHNIKA. Zapraszamy do lektury ponad 140 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Konferencja „Ekologia a Budownictwo”

XXVI Konferencja „Ekologia a Budownictwo” odbyła się w Bielsku-Białej od 06. do 08.11. 2023 r. i była poświęcona Profesorowi Leonardowi Runkiewiczowi, który był współorganizatorem i przewodniczącym Rady Naukowo-Technicznej wszystkich dotychczasowych konferencji.

 

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej – systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

 

Znaczenie unijnego systemu Level(s) w ocenie aspektów zrównoważonego rozwoju budynków

Budownictwo stanowi jedno z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, dlatego w sektorze podejmowane są inicjatywy w kierunku ograniczenia wpływu na środowisko i uzyskania neutralności klimatycznej. W pracy przedstawiono system Level(s), który umożliwia wykonanie oceny zrównoważonego rozwoju budynków, uwzględniając priorytetowe cele Komisji Europejskiej w odniesieniu do aspektów środowiskowych, ekonomicznych, jak i społecznych. W pracy wskazano również znaczenie systemu Level(s) w aktualnie opracowanych rozporządzeniach oraz znowelizowanych dyrektywach unijnych dotyczących budownictwa. System Level(s) umożliwia ujednolicenie i uporządkowanie metod oceny aspektów zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa Unii Europejskiej.

 

Analiza numeryczna zachowania się skarpy gruntowej w warunkach zadanych wymuszeń dynamicznych

W artykule przedstawiono proponowaną metodę szacowania stateczności skarp gruntowych narażonych na oddziaływania dynamiczne w efekcie prowadzonych w pobliżu prac. Omówiono założenia metody oraz sposób weryfikacji uzyskanych wyników metodą porównania efektów analizy MES z wynikami bezpośrednich pomiarów drgań wierzchniej płaszczyzny gruntu w pobliżu frontu prac. Proponowaną metodę zilustrowano wynikami przykładowych analiz dla dwóch różnych gruntów budujących skarpę.

 

Wstępne nieniszczące badania posadzki i ścian w Pałacu Wielkich Mistrzów na zamku średnim w Malborku

Zamek w Malborku jest najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy. Jego niezwykłe walory historyczno-artystyczne doceniono w 1997 roku, wpisując obiekt na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Niestety tak stary obiekt wciąż jest narażony na powstawanie uszkodzeń. Przed trzydziestoma laty konieczne było kompleksowe wzmocnienie posadowienia północno-zachodniej ściany Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim. Obecnie zarysowania ścian i sklepień występują w południowo-wschodniej części Pałacu Wielkich Mistrzów. Wystąpienie uszkodzeń w tak unikatowym obiekcie należy traktować bardzo poważnie. W artykule opisano wyniki wstępnych nieniszczących badań posadzek piwnicznych i ścian wykonanych w rejonie uszkodzeń. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wskazano dalsze kierunki koniecznych prac diagnostycznych.

 

Wpływ biowłókniny z wełny owczej na rozwój roślin na dachach zielonych

W artykule przedstawiono obserwacje i wyniki badań nad wpływem biowłókniny z wełny owczej na rozwój roślin na dachach zielonych. Badania prowadzone były przez 2 miesiące na dachu płaskim, w nasłonecznionych i wyeksponowanych na warunki atmosferyczne stanowiskach w okresie letnim. Wykonano 2 stanowiska różniące się podłożem i roślinnością: substrat ekstensywny z rozchodnikami i intensywny z bylinami o wyższych wymaganiach. Dla każdego stanowiska wykonano 3 sekcje: bez oraz z biowłókninami różniącymi się masą powierzchniową. Biowłókniny umieszczono w warstwie wegetacyjnej roślin. Trzy razy dziennie monitorowano warunki atmosferyczne i rozwój roślinności oraz sprawdzano wilgotność masową gruntu w strefie przypowierzchniowej, pod włókniną oraz wilgotność samej włókniny.

 

Przebieg krzywych kosztów wypracowanych w zróżnicowanych sektorach inwestycyjnych

Celem artykułu jest analiza i ocena przebiegu zróżnicowanych przedsięwzięć budowlanych w zakresie wypracowanego kosztu oraz wskazanie podstawowych przyczyn odchyleń kosztowych robót rzeczywiście wykonanych na budowie. Z uwagi na utylizację około 75% środków finansowych w fazie wykonawczej dla etapu realizacji robót dokonano analizy zgodnie z metodyką Earned Value Method pozwalającą na ocenę rzeczywiście osiągniętych budżetów różnorodnych zadań inwestycyjnych. Zaobserwowano analogie w ułożeniu krzywych skumulowanych przepływów pieniężnych, zarówno w ramach tych samych grup obiektów budowlanych, jak i pomiędzy nimi.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.