Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

Bim jako narzędzie przyszłości
w projektowaniu i rewitalizacji
obiektów budowlanych

Coraz większe zainteresowanie w szeroko pojętym budownictwie,
branży projektowo-budowlanej zyskuje
obecnie technologia BIM. Akronim BIM rozumiany jest obecnie jako Building Information Modelling, czyli modelowanie informacji o budynku. Pomysł wywodzi się od koncepcji modelowania informacji o produkcie (Product Information Modeling) stosowanego w wielu gałęziach
przemysłu już od lat 80. zeszłego wieku, zaadaptowanej na potrzeby budownictwa. Nie jest to tylko cyfrowy zapis będący jedynie graficznym odwzorowaniem kształtu obiektu. W technologii BIM mamy do czynienia
nie tylko z graficznym odzwierciedleniem obiektu, lecz również tworzony jest cyfrowy model budynku, który jest wzbogacony o dodatkowe informacje, takie jak chociażby relacje przestrzenne, właściwości materiałowe poszczególnych elementów itp. Dzięki technologii BIM możemy każdy wirtualny element wchodzący w skład obiektu traktować, modelować jako prototyp fizycznych
elementów budynku: ścian, słupów itp. dalej

23. spotkanie
organizacji budowlanych
krajów Grupy Wyszehradzkiej

7–8 października 2016 roku w Budapeszcie odbyło się kolejne, już dwudzieste trzecie, spotkanie organizacji budowlanych (izb i związków) krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. W listopadzie 1994 roku rozpoczęła się współpraca
pomiędzy organizacjami budowlanymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w Bratysławie na Słowacji, a jego organizatorami były Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa. Do dzisiaj przedstawiciele tych organizacji spotykają się corocznie, każdorazowo w innym kraju Grupy V-4. Gospodarzami 23. spotkania była Węgierska Izba Inżynierów (MMK) pod przewodnictwem Etelki Barsi-Pataky – przewodniczącej MMK, a uczestnikami delegacje: Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (CKAIT), Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (CSSI), Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI) i Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa (SZSI). Stronę polską
reprezentowali Andrzej Roch Dobrucki prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), Stefan Czarniecki
– wiceprezes PIIB oraz Zygmunt Rawicki – członek Rady Krajowej PIIB i przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PZITB...Dalej

Z Białegostoku do Warszawy w 100 minut
– szybciej i bezpieczniej

Droga krajowa nr 8 to istotny element
infrastruktury drogowej zarówno
w Polsce, jak i sieci dróg o znaczeniu
międzynarodowym. Trwająca rozbudowa odcinka Warszawa-Białystok ma za zadanie dostosować tę trasę do parametrów drogi ekspresowej, a tym samym poprawić obecnie trudną sytuację transportową, jak również polepszyć komfort i bezpieczeństwo kierowców. Zakres przedsięwzięcia obejmuje drogę krajową nr 8 od Wyszkowa do Jeżewa w podziale na odcinki: Wyszków – Ostrów Mazowiecka, Ostrów Mazowiecka – Zambrów i ostatni Zambrów – Jeżewo.
Dodatkowym elementem wchodzącym
w zakres prac związanych S8 jest
budowa obwodnicy Marek. Celem tej
inwestycji jest przeniesienie ruchu
tranzytowego z istniejącej drogi krajowej nr 8 przebiegającej przez Warszawę. Łącznie na odcinku Warszawa – Białystok w budowie jest ponad 120 km trasy szybkiego ruchu. Wśród kilkudziesięciu powstających
obiektów inżynieryjnych trwają roboty
nad mostami, wiaduktami, kładkami
dla pieszych i przejściami dla
zwierząt, na większości których Palisander jest dostawcą rozwiązań szalunkowych. Technika i technologia
wznoszenia oraz specjalne wymagania
co do estetyki obiektów inżynieryjnych
– to główne czynniki mające
wpływ na różnorodność i charakterystykę realizowanych odcinków.dalej

 

Uprawnienia budowlane w przeszłości, dzisiaj
i w najbliższej przyszłości

Dyskusje nad prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego, a w szczególności nad kwalifikacjami
niezbędnymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzonymi tzw. uprawnieniami budowlanymi, były zawsze głębokie, ale ustalenia na ogół kontrowersyjne. Dotyczyły zarówno rodzajów uprawnień budowlanych, ich zakresu, specjalności, specjalizacji, wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o uprawnienia budowlane, jak i trybu
organów uprawnionych do ich nadawania. Dzisiaj w ramach konsultacji w sprawie projektu Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego, w przede dniu jego procesu legislacyjnego celowe jest pełne, wnikliwe spojrzenie
na problem uprawnień budowlanych, by kodeksowe rozstrzygnięcia były dobre i stabilne. Celem autorów artykułu jest zwrócenie w procesie stanowienia nowego prawa budowlanego szczególnej uwagi na kwalifikacje osób pełniących samodzielne funkcje techniczne i na postępowanie kwalifikacyjne obarczone
często niewłaściwą postawą kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Ma to podstawowe znaczenie dla jakości budownictwa. dalej

Młoda Kadra PZITB
remontuje szkołę w ramach projektu Workcamp

Oddział PZITB z Piotrkowa Trybunalskiego wziął udział
w ogólnopolskim projekcie Workcamp, którego zadaniem jest włączenie studentów w prace przy różnego
rodzaju obiektach użyteczności publicznej celem przeprowadzenia
renowacji, remontu czy rewitalizacji. Założenia projektu Workcamp zostały przedstawione wójtowi gminy Grabica w maju 2016 r. celem wyboru budynku, który można objąć remontem. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele firmy P3 logistic
parks, która była głównym sponsorem przedsięwzięcia. Wójt pomógł znaleźć odpowiedni obiekt. Ostatecznie
wybór padł na Szkołę Podstawową w miejscowości Brzoza. Budynek wymagał prac remontowych, ponieważ
przez szereg lat nie był objęty inwestycją. Elewacja budynku szkoły pokryta była licznymi zabrudzeniami
oraz glonami, które powodowały powolną degradację wykonanego docieplenia. Początkowo pomysłowi towarzyszyło niedowierzanie,
jednak w momencie realnego rozpoczęcia prac został on przyjęty z dużym entuzjazmem przez lokalną społeczność. Z dnia na dzień rosło zainteresowanie. Obiekt codziennie był odwiedzany przez pracowników gminy.
Od samego początku realizatorzy projektu informowali pracowników administracji urzędu, pracowników rewitalizowanego budynku oraz mieszkańców o celu i zakresie
działania akcji. Z dumą można było stwierdzić, iż jest to program ogólnopolski, w który zaangażowanych
jest bardzo duża liczba osób, ale przede wszystkim inżynierowie i studenci budownictwa..Dalej

FAKRO partnerem Stowarzyszenia
Architektów Polskich SARP

Od 2 listopada br. FAKRO jest oficjalnym partnerem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. FAKRO uczestniczyło i wspierało wiele wydarzeń realizowanych przez jedną z najstarszych w Polsce organizacji skupiających architektów.
Współpraca pomiędzy nami rozwija się już od dawna i jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy zaproszeni do grona partnerów SARP – komentuje Janusz Komurkiewicz, członek zarządu FAKRO.
FAKRO zostało również uhonorowane przez SARP dyplomem za dynamikę rozwoju oraz podejmowanie działań
wspomagających kreatywne możliwości architektów i wysokie wymagania rynku. Jest to możliwe dzięki nieprzerwanie ubogacanej ofercie produktowej, wysokiej jakości
oraz zaawanasowanej technologii wykorzystywanej w innowacyjnych projektach architektonicznych. 4

 

2017-01

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
W tym numerze publikujemy listę dziekanów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska
>> Spis treści 01/2017
>>

Summaries in English
01/2017

Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2017 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

REKLAMA

xx

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


"Przegląd Budowlany" poleca:

Nowoczesny standard energetyczny budynków
Autor: Robert Geryło

Wydawnictwo Polcen,
Warszawa 2015

Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.
Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
• racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
• optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
• maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.

Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.
Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:
• co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
• jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
• jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Wielka płyta,
analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej

Autor: Anna Ostańska

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2016

W książce zawarto szereg analiz eksploatacyjnych i wskazano konkretne zakresy działań proenergetycznych, opartych na oryginalnej dwupoziomowej koncepcji monitorowania efektów termomodernizacji, za pomocą termografii skojarzonej. Rozwiązanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych badań termograficznych. Na ich podstawie autorka opracowała praktyczne narzędzia w formie szablonu diagnostycznego – STEB i szablonu planowania energetycznego. Proponowane w szablonie planowania ProEnergo działania są możliwe do zrealizowania w warunkach polskich.
Opisana w książce procedura może być skutecznie wykorzystywana przez samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i służby nadzoru budowlanego oraz podmioty działające w sferze gospodarki energetycznej. Stanowi też zasób wiedzy interdyscyplinarnej dla zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, właścicieli/zarządców, projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców budowlanych i majątkowych oraz pośredników nieruchomości.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Autor: Tadeusz Urban

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2015

Książka dotyczy tradycyjnych metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych takimi materiałami jak beton i zbrojenie metaliczne (stal). Autor reprezentuje punkt widzenia konstruktora, który przede wszystkim dba o to, żeby konstrukcja zapewniała spełnienie wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowalności. Kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania i projektowania wzmocnień, a także na metody ich wykonania.
W książce przedstawiono:
możliwości tradycyjnych materiałów, które pod wieloma względami, zwłaszcza cenowymi, mogą konkurować ze współcześnie wprowadzanymi na rynek materiałami kompozytowymi;
przepisy norm stosowanych przy wzmacnianiu;
metody wzmacniania prawie wszystkich podstawowych elementów konstrukcji, które mogą wymagać wzmocnienia.
Książka, oparta na licznych badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratorium i/lub na budowach, jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się rzeczoznawstwem, ekspertyzami i projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z niej również studenci i wykładowcy kierunku budownictwo.


 

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015