Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

 

2018-02

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 2/2018
>>

Summaries in English
2/2018

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Nagroda PZITB
im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego

Jak co roku, PZITB przyznał nagrody
za wybitne osiągnięcia naukowe
i praktyczne z zakresu inżynierii
przedsięwzięć inwestycyjnych
i procesów budowlanych. Patronem
nagrody jest wybitny inżynier
i naukowiec profesor Aleksander Dyżewski (1893–1970), który ukształtował w Polsce naukowe podstawy technologii i organizacji robót budowlanych. Sylwetkę patrona nagrody PZITB – prof. Aleksandra Dyżewskiego przedstawił jego uczeń i współpracownik dr inż. Zbigniew Tyczyński w artykule zamieszczonym w „Przeglądzie Budowlanym” 6/2013. dalej

Dbałość o wysokie standardy w budownictwie – wywiad
z p.o. GINB Anitą Oleksiak

Dla nadzoru budowlanego sprawą zasadniczą jest szeroko pojęte bezpieczeństwo w budownictwie.
Dlatego dużą wagę przykładamy do przestrzegania prawa i zasad etyki zawodowej przez osoby działające w zawodach budowlanych. Fachowość, pełen profesjonalizm w połączeniu
z wysokim poziomem etycznym osób pracujących w budownictwie
to gwarancje zgodnego z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej budowania obiektów budowlanych,
a potem ich właściwego, bezpiecznego utrzymania. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jako centralny organ administracji budowlanej ma za zadanie nadzorować i kontrolować przestrzeganie – szeroko rozumianego – prawa budowlanego..Dalej

Prefabrykowane pale żelbetowe
– wymagania normowe i znakowanie

Wykorzystanie pali jako fundamentów jest znane od wieków. Odkrycia archeologiczne udowodniły, że już w okresie neolitu ludzie budowali domy, stawiając je na drewnianych palach,
np. wbitych w dna jezior, przykładowo Swiss Lake Dwellers [1]. Również w Polsce np. w Biskupinie (kultura łużycka ok. XIV w. p.n.e.), ze względu na słabe podłoże, wykorzystywano drewniane pale jako fundamenty. Zmianę technologiczną przyniosła rewolucja przemysłowa z końca XIX wieku i początku XX wieku, kiedy to zastosowano żelbet jako materiał konstrukcyjny pali.dalej

 

Konferencja
Workcamp MK PZITB 2017

25 listopada na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Workcamp MK PZITB 2017. Głównym organizatorem był Komitet Młodej
Kadry PZITB współpracujący ze studentami w Kole Młodych Inżynierów Budownictwa przy Politechnice Warszawskiej oraz kół uczelnianych Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. dalej

Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy
przy Obsłudze Żurawi podpisane

17 listopada 2017 r w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani”
odbyło się spotkanie, na którym podpisane zostało Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi. Inicjatorami porozumienia są Komisja Operatorów Żurawi Związek Zawodowy Wspólnota Pracy oraz Związek Zawodowy „Budowlani”.
Celem niniejszej inicjatywy jest połączenie wysiłków środowiska
budowlanego oraz branż pokrewnych, instytucji władzy publicznej i samorządowej, instytucji certyfikujących, w szczególności
pracodawców oraz operatorów żurawi w dążeniu do ograniczania
ryzyka powstawania wypadków 4

O belkach stalowych niewrażliwych na zwichrzenie
Steel beams not susceptible to lateral buckling

Stosunkowo wysoka granica plastyczności stali umożliwia kształtowanie konstrukcji o relatywnie niewielkich grubościach ścianek i gabarytach przekroju poprzecznego. Zaleta ta jest jednocześnie wadą – duże smukłości mogą być przyczyną występowania zjawisk niestateczności, które sprawiają, że stan graniczny nośności jest osiągany przy naprężeniach mniejszych od granicy plastyczności stali. Nośność belek zginanych jest efektem interakcji trzech zjawisk fizycznych: plastyczności, niestateczności i naprężeń rezydualnych..Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study

Autorzy: Dariusz Kasznia, Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2018

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność, metodologia realizowania inwestycji budowlanej pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM nie dotyczy tylko budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych. BIM to również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Ponieważ BIM jest stosunkowo nową metodologią, która w Polsce dopiero „raczkuje”, ilość dostępnych materiałów w języku polskim jest bardzo ograniczona, stąd pomysł na napisanie tej książki. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców i inwestorów, a w szczególności do przedstawicieli inwestora publicznego. Naszym celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji publicznej zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią innych dokumentów i regulacji. W kolejnych rozdziałach znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zagadnień związanych z BIM oraz pokazanie podstawowych rozwiązań stosowanych podczas wdrożenia. Książka wskazuje reguły, które powinno się stosować podczas realizacji projektu zgodnie z metodologią BIM i uczulić na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednym z pomysłodawców tej publikacji jest Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB i wielki propagator BIM w Polsce. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM.

Katastrofy budowlane

Autor: Jacek Szer

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2018

Najpoważniejszymi skutkami ryzyka występującego w obszarze w budownictwie są katastrofy budowlane. Ich skutkiem może być w najmniejszym zakresie zniszczenie mienia, a w najgorszym zaś przypadku utrata zdrowia lub życia ludzkiego.
Bezpieczeństwo w budownictwie zależy od bardzo wielu czynników, a nie na wszystkie z nich bezpośredni wpływ ma człowiek. Jakkolwiek byśmy się nie starali, wszystkim katastrofom nie jesteśmy w stanie zapobiec. Nawet dochowanie najwyższej staranności na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia budowlanego nie zawsze uchroni nas przed przypadkami ich zniszczeń. Ważne jest jednak to, aby znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, a jeśli już się wydarzą – minimalizować ich skutki.
Katastrofy budowlane uczą nas również, jak istotne są działania prewencyjne i informacyjne, podnoszące poziom wiedzy społecznej na temat czynników zagrożeń i świadomego użytkowania obiektów budowanych.
Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę przyczyn powstania oraz skutków katastrof budowlanych. Co ważne, została opracowana na podstawie informacji dostępnych w rejestrze katastrof prowadzonego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego i oparta o dane statystyczne z długiego okresu, z terenu całej Polski. Aby jak najlepiej zobrazować skutki katastrof, autor posłużył się wieloma przykładami, w tym – tymi najdramatyczniejszymi. Wskazał przy tym najważniejsze czynniki ryzyka w działalności budowlanej i rekomendacje skutecznych działań prewencyjnych.
Książka skierowana jest do osób zajmujących się problemami utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych – zarówno od strony naukowej, jak i technicznej. To także doskonałe narzędzie dla przedstawicieli organów administracji publicznej.

Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016
Autor: Artur Kisiołek

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Poznań-Środa Wielkopolska 2017

Publikacja obok walorów o znaczeniu technicznym, do których należy syntetyczna prezentacja wybranych systemów stropowych, stanowi oryginalną analizę rynku produktów stropowych, koncentrując się na kwestiach marketingowych. Można ją z całym przekonaniem polecić dla szeroko pojętego grona uczestników procesu budowlanego, w tym głównie projektantów, wykonawców oraz ostatecznych nabywców.
Zaletą recenzowanej pracy jest to, iż przedstawia problematykę widzianą w dwóch płaszczyznach. Autor z jednej strony jako inżynier wykazuje znakomitą znajomość zagadnień technicznych, z drugiej zaś jako ekonomista sprawnie porusza się w obszarze reguł rynkowych, a zwłaszcza działań marketingowych.


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015