Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany

Statoil

SP zwb

Nagrody „Buildera”

12 lutego poznaliśmy laureatów wyróżnień Budowlana Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules oraz Laury Buildera, przyznawanych konsekwentnie od dwunastu lat przez miesięcznik „Builder”.
Obok doświadczonych twórców najlepszych ról i dzieł w polskim budownictwie scena Multikina Złote Tarasy, na której wręczono wyróżnienia, gościła debiutantów – zwycięzców II edycji Konkursu dla Młodych Architektów. Mecenat nad uroczystością objęła Grupa PSB
oraz „Słoneczny Zdrój” Hotel Medical Spa&Wellness w Busku-Zdroju. (…)
Wśród nagrodzonych „Laurami Buildera” znaleźli się: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk, Ryszard Trykosko – przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, arch. Artur Chołdzyński – z pracowni AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI Sp. z o.o., architekci: Maria Saloni-Sadowska, Jacek Świderski, Marcin Goncikowski – z pracowni KURYŁOWIC Z & ASSOCIATES Sp. z o.o.,dr inż. arch. Jerzy Grochulski, arch. Ryszard Jurkowski
– A.I.R. Jurkowscy-Architekci Sp. z o.o., mgr inż. Roman Nalewajko – konstruktor, serwis Kompas Inwestycji i współwłaściciele Maja BromowskaWojciech Czypicki, AS M – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. i Małgorzata Walczak Gomuła – prezes zarządu, WSC Witold Szymanik Sp. z o.o., miasto Rybnik i Piotr Kuczera, prezydent miasta oraz Warszawa i Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.dalej

Redukcja mostka cieplnego w istniejącym ustroju konstrukcyjnym poprzez zmianę modelu konstrukcji – balkony

W artykule przedstawiono i zilustrowano problematykę strat ciepła przez dwa newralgiczne połączenia pasmowe konstrukcji w elementach budynku, które bezpośrednio mają wpływ na jakość cieplną obudowy w konstrukcyjnym systemie mieszkalnym OWT-67. Oba mostki mają charakter liniowy, pierwszy z nich umiejscowiony jest w płycie balkonu wspornika systemu skrzyniowego, a drugi w części cokołowej okala cały obiekt. Mając na uwadze [1] i logicznie płynące z tego prawa nakazujące zwiększenie oszczędności energii ogrzewczej, należy tego typu anomalie, występujące w postaci mostków termicznych – likwidować.
Problematyka tego typu obejmuje ramowo całą Polskę. Należy tu szczególnie podkreślić, że omawiane rozwiązanie problemu technicznego dotyczy nie tylko systemu OWT-67, lecz alternatywnie może być stosowane zarówno w układach konstrukcyjnych nowo wznoszonych, modernizowanych oraz remontowanych budynków – stąd nie zamieszczono nazwy systemu w tytule pracy..Dalej

Potencjał i możliwości pozyskiwania energii
z elektrowni falowych

Intensywny rozwój przemysłu, ograniczony dostęp do złóż kopalnych oraz zanieczyszczenia, jakie niesie za sobą ich eksploatacja, wymuszają poszukiwanie nowych ekologicznych źródeł energii, mniej uciążliwych
dla środowiska naturalnego. Jednym z takich rozwiązań może stać się energia pozyskiwana z przypływów i odpływów mórz oraz różnicy temperatur wody powierzchniowej i głębinowej. W dobie wysokiego zapotrzebowania na energię i dbałości o środowisko naturalne rozwiązania tego typu, a właściwie ich prototypy, są przedmiotem badań i współpracy podmiotów komercyjnych z departamentami rządowymi takich krajów jak: Australia, Szkocja, Wielka Brytania, Finlandia, Irlandia czy USA . Te nowatorskie i mało popularne rozwiązania oznaczają stosunkowo wysokie koszty i duże ryzyko, jednak głównym ich atutem jest brak emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia środowiska. Dalej

 

Budmika 2015,
czyli studenci budują przyszłość

Budmika 2015 to druga edycja ogólnopolskiej studenckiej konferencji budowlanej, która odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia na Politechnice Poznańskiej. Jest to wydarzenie mające na celu zrzeszenie studentów i doktorantów budownictwa i inżynierii środowiska z całego kraju i popularyzowanie wśród nich działalności naukowej.
Podczas pierwszej edycji konferencji studenci z Koła Naukowego
Studentów Budownictwa stworzyli wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza społeczności akademickiej. Odpowiadając na potrzeby studentów, Budmika stała się forum, na którym najzdolniejsi mogli konkurować, poszerzać swoją wiedzę, dyskutować i nawiązywać wartościowe znajomości.dalej

Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny

2015-02

Zrównoważony rozwój w budownictwie jest możliwy, gdy wykorzystuje się odnawialne surowce lub surowce wtórne z odpadów budowlanych albo z materiałów rozbiórkowych przetworzonych w drodze recyklingu. Przykładem surowców z sektora rolnictwa są włókna oraz zdrewniałe części lnu oraz konopi. Materiały te są ostatnio przedmiotem badań dotyczących wykorzystania ich jako składnika materiałów budowlanych. Na zachodzie Europy powstało już wiele budynków z paździerzy konopnych, wiązanych spoiwem mineralnym. W Polsce uprawa tych roślin drastycznie spadła w latach 90., jednak w nowy popyt na produkty lub odpady pochodzące z tych roślin jest argumentem za rozwojem tych upraw. W niniejszej pracy opisano rezultaty prac badawczych nad możliwością wykorzystania w budownictwie odnawialnego surowce rolnego, jakim jest len. 4

Mechanizm powstawania uszkodzeń mrozowych zawilgoconych elementów
konstrukcji murowych o kapilarno-porowatej strukturze

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące uszkodzeń mrozowych elementów o kapilarno-porowatej strukturze, tworzących konstrukcję murową wybranych obiektów budowlanych.
Zniszczenia mrozowe to uszkodzenia, które powodują częściową utratę właściwości użytkowych, jakie zostały określone dla normalnych, czyli założonych przy projektowaniu, warunków eksploatacji. Uszkodzenia mrozowe spowodowane są głównie przez zwiększenie objętości wody, która zamarza w porach materiału i eskalację zawartego w strukturze tych porów, lodu. Oddziaływanie mrozu na zawilgocone w znacznym stopniu elementy budynków i budowli o kapilarno-porowatej strukturze może przyczynić się do zmniejszenia parametrów technicznych i użytkowych tych obiektów. W konsekwencji zamarzająca woda w materiale kapilarno-porowatym może doprowadzić do zmniejszenia wytrzymałości materiału lub jego zniszczenia. 4

Analiza modalna w badaniu budowlanych elementów konstrukcyjnych

Analiza modalna jest szeroko stosowana w usuwaniu usterek spowodowanych drganiami infrastruktury, modyfikacją struktury, aktualizacją modelu analitycznego, czy kontrolą stanu, a także wykorzystywana jest do monitorowania wibracji struktur w przemyśle lotniczym i mechanice inżynierii lądowej. Tradycyjna eksperymentalna analiza modalna (EAM) korzysta z wejścia (wzbudzenie) i wyjścia (odpowiedź) i mierzy się ją w celu oszacowania parametrów modalnych, składających się z częstości modalnych, tłumienia i postaci drgań.
W tym artykule przedstawiono metodę analizy modalnej, która to może być stosowana do bezinwazyjnego badania stanu destrukcji konstrukcji budowlanych. 4

 

Pontifex 2015

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 3/2015
>>

English Summaries 3-15

>> Europejskie Centrum Solidarności – surowe piękno stali - Ruukki
>> Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2015 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007