Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
Statoil UDT żurawie

 

Od Przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko

W dniach od 10 do 13 marca 2015 roku, już po raz drugi, w wiosennym terminie odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyły im Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad WinDoor-Tech, Targi Branży Szklarskiej GLASS oraz Targi CBS – Budownictwo Sportowe i Rekreacyjne.
Tegoroczna edycja bloku targowego to wystawa najnowszych rozwiązań dedykowanych szeroko rozumianej branży budowlanej. Setki nowości produktowych i rozwiązań technologicznych prezentowanych przez blisko 1000 wystawców z kilkudziesięciu krajów świata, w tym wiele rynkowych premier, innowacyjny park maszynowy produkujący okna w czasie rzeczywistym, najnowsze trendy, przestrzenie specjalne, a do tego cztery dni pokazów, wykładów i prezentacji. Zwiedzający mogli zapoznać się m.in. z 28 produktami nagrodzonymi Złotym Medalem MTP, prestiżowym wyróżnieniem, które stanowi przede wszystkim potwierdzenie innowacyjności i wysokiej jakości produktu.dalej

Targi TARBUD już za nami

Tarbud

29 marca był ostatnim dniem Targów TARBUD. Pod zabytkową kopułą Hali Stulecia ponad 8000 odwiedzających spotkało się z blisko 200 wystawcami
oferującymi m.in. materiały, maszyny oraz chemię budowlaną. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa wyposażenia i dekoracji wnętrz oraz warsztaty i pokazy branżowe.
W opinii wystawców Targi TARBUD 2015 były wyjątkowo udanym wydarzeniem branżowym. Pomimo nieco niższej frekwencji niż w roku ubiegłym przedstawiciele firm prezentujących swoje produkty i usługi nawiązali znacznie więcej kontaktów handlowych, zawarli więcej umów i otrzymali więcej sprecyzowanych zapytań ofertowych..Dalej

Awaria stropów DZ-3, przyczyny awarii i sposób naprawy stropów

W trzykondygnacyjnym budynku o funkcjach: socjalnej, biurowej i magazynowej doszło pod koniec lat 90. Ubiegłego wieku do awarii gęstożebrowych stropów typu DZ-3. Wynikiem znacznych ugięć części stropów było zarysowanie posadzki pomieszczeń, w miejscach równolegle usytuowanych do skrajnych belek stropów. Ponadto zarysowana została posadzka w miejscach podpór poszczególnych przęseł stropów. W następstwie tego część pomieszczeń obiektu została wyłączona z użytkowania. W roku 1998 opracowano ocenę stanu technicznego stropów, w której ustalono między innymi przyczyny powstania nadmiernych ugięć i zarysowania oraz opracowano koncepcję naprawy stropów. Zalecenia ekspertyzy z 1998 roku nie zostały jednak wykonane.
W 2012 roku w związku z koniecznością modernizacji obiektu związanej z częściową zmianą funkcji opracowano kolejną ekspertyzę, w której przedstawiono odmienny od poprzedniego sposób naprawy uszkodzonych stropów. Dalej

Wykorzystanie urządzeń ferromagnetycznych w diagnostyce
konstrukcji budowlanych


W ostatnich latach coraz częściej przebudowuje się lub nadbudowuje istniejące konstrukcje i inne obiekty budowlane. Zmieniają się funkcję obiektów, co prowadzi do zmian warunków użytkowych i bardzo często wzrostu obciążeń na poszczególne elementy konstrukcyjne. Konstruktorzy i projektanci stają przed zadaniem przeliczenia nośności starych obiektów i sprawdzenia ich pod kątem nowych obciążeń, wynikających nie tylko
ze zmian użytkowania, ale również ze wzrostu przyjmowanych obciążeń normowych (np. od śniegu, wiatru). Zdarza się, że inwestorzy nie dysponują dokumentacją techniczno-konstrukcyjną obiektów. W takiej sytuacji konstruktorzy stoją przed wyzwaniem, jak dokonać rozpoznania konstrukcji i sprawdzenia jej nośności. Pojawia się potrzeba sporządzenia/zweryfikowania inwentaryzacji budowlanej oraz określenia parametrów materiałowych poszczególnych elementów. Do elementów takich należą m.in. rozkład zbrojenia w elemencie, grubość otuliny, głębokość karbonatyzacji itp. W niniejszym artykule chcemy przybliżyć dostępny na polskim rynku sprzęt do nieniszczącego badania rozkładu zbrojenia oraz grubości otuliny. Chcemy również wskazać problemy, z jakimi można się spotkać w diagnostyce elementów żelbetowych, stosując tzw. Skanery zbrojenia – urządzenia pozwalającymi na określenie rozkładu prętów zbrojeniowych i grubości otuliny bez uszkadzania konstrukcji. Dalej

 

III Sympozjum „Tunel drogowy pod Martwą Wisłą Bezpieczeństwo tunelu i doświadczenia z budowy”

9 czerwca 2015 roku zorganizowane zostanie w Gdańsku III sympozjum poświęcone budowie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą. Tematyka sympozjum poświęcona będzie w szczególności sprawom bezpieczeństwa tunelu i doświadczeń z budowy. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej zaprezentują wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do tuneli komunikacyjnych. Inżynierowie z Biura Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy przedstawią m.in. artykuły poświęcone przełożeniu maszyny TBM , drążeniu drugiej rury tunelu i demontażu maszyny, robót konstrukcyjnych w tunelu drążonym oraz niezbędnego wyposażenia tunelu i jego ochrony przeciwpożarowej. Zespół projektowy EUROPROJEKT Gdańsk dokona porównania prognozowanego i zmierzonego osiadania terenu i obiektów budowlanych wywołanego drążeniem tunelu pod Martwą Wisłą.
Ciekawość uczestników sympozjum powinny wzbudzić wystąpienia omawiające metodę zamrażania gruntu do wykonania przejść poprzecznych tunelu pod Martwą Wisłą oraz szczegóły związane z technologią drążenia i wykonania obudowy przejść poprzecznych.dalej

Jubileusz i konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia działalności. Główna uroczystość związana z obchodami jubileuszowymi odbyła się 19 marca br. w Warszawie z udziałem wielu zaproszonych gości – członków założycieli i zasłużonych członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli członków wspierających – firm: Athenasoft, Chandney Software, Datacomp, Orgbud-Serwis, OWEOB Promocja, WA CETOB , a także zaprzyjaźnionych i współpracujących organizacji – Izby Projektowania Budowlanego, Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy.
19 i 20 marca 2015 r. w Warszawie odbyła się kolejna, doroczna
konferencja organizowana przez SKB, której tematem były „Nowe funkcje i cele kosztorysów w obszarze zamówień publicznych”. Tematyka konferencji była związana z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła szereg rozwiązań mających bezpośredni wpływ na kosztorysowanie i ustalanie cen na roboty budowlane w zamówieniach publicznych, w szczególności dotyczących rażąco niskiej ceny. 4

Awaria żelbetowego zbiornika WKF oraz sposób wzmocnienia stalowymi cięgnami bez przyczepności

Zbiorniki na ciecze z betonu (żelbetowe lub z betonu sprężonego) winny być projektowane z uwagi na trwałość konstrukcji – przyjmuje się zdolność eksploatacyjną obiektu przez okres 100 lat. O trwałości konstrukcji decyduje przyjęcie materiałów konstrukcyjnych o odpowiedniej jakości, klasie wodoszczelności, mrozoodporności, co skutkuje koniecznością stosowania betonów napowietrzonych o odpowiedniej zawartości cementu w mieszance betonowej i stosunku w/c. Ponadto na etapie projektowania muszą być spełnione stany graniczne użytkowalności i nośności.
W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia żelbetowej ściany cylindrycznego zbiornika zamkniętej Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków przy użyciu cięgien bez przyczepności.
Metoda ta po raz pierwszy w Polsce została zastosowana w 1995 roku przy wzmacnianiu zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków oraz silosów na cukier. Przy udziale pracowników Pracowni Konstrukcji Sprężonych
Politechniki Krakowskiej sprężono około dwustu zbiorników i silosów (nowych i wzmacnianych) przy użyciu zewnętrznych cięgien bez przyczepności. 4

Ziemia ubijana stabilizowana cementem jako materiał konstrukcyjny – ocena nasiąkliwości

W dotychczasowych badaniach autorów dowiedziono, że ziemia ubijana niestabilizowana może z powodzeniem zostać zastosowana jako materiał do wznoszenia nośnych monolitycznych przegród pionowych ze względów wytrzymałościowych [1]. O konieczności zastosowania dodatku stabilizującego do mieszanki ziemi w klimacie umiarkowanym decydować będzie natomiast odporność ziemi na czynniki atmosferyczne. Badania rozpoznawcze wykazały, że próbki ziemi ubijanej niestabilizowanej łatwo rozmiękają w wodzie. 4

 

2015-05

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 5/2015
>>

English Summaries 5-15

>> Europejskie Centrum Solidarności – surowe piękno stali - Ruukki
>> Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa
>> Okiem generalnego
wykonawcy – Warbud
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2015 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015