Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
UDT

 

Jubileuszowa,
XXV edycja konkursu PZITB – Budowa Roku 2014

Budowa Roku 2014

Sędziowie ocenili 45 zrealizowanych budów, 43 budowy przeszły do III etapu Konkursu, Dyplom uznania wręczono
4 budowom, Nagrodę III stopnia przyznano 5 inwestycjom, 14 budów otrzymało Nagrodę II stopnia, najważniejszy Tytuł Budowa Roku 2014 (nagroda I stopnia) przypadł 20 obiektom, które charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi,
funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Była to Jubileuszowa edycja Konkursu i z tej okazji przyznano 14 wyróżnień zasłużonym dla PZITB, otrzymały
je firmy, które od wielu lat biorą aktywny udział w Konkursie
PZITB Budowa Roku.Uhonorowano także 7 osób za wieloletnią i efektywną działalność na rzecz Konkursu
PZITB Budowa Roku, są to członkowie Komitetu Organizacyjnego i Sądu Konkursowego. dalej

XIII Krajowy Zjazd
Młodej Kadry PZITB

Zjazd Młodej Kadry PZITB

Koło nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej
oraz Zarząd Wrocławskiego
Oddziału PZITB zorganizowały
29-31 maja 2015 r. XIII Krajowy
Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej
Kadry PZITB
. Na te trzy dni
Wrocław stał się stolicą środowiska
młodych inżynierów i miał zaszczyt
gościć 47 delegatów z 18
Oddziałów PZITB z całej Polski:
Bydgoszczy, Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic, Gdańska, Katowic,
Koszalina, Krakowa, Lublina,
Łodzi, Opola, Olsztyna, Piotrkowa
Trybunalskiego, Płocka, Poznania,
Rzeszowa, Szczecina oraz Warszawy.
W Zjeździe aktywnie uczestniczyło
również 25 przedstawicieli
Młodej Kadry z Wrocławia...Dalej

Stosowanie obciążeń próbnych
do oceny stanu technicznego budynków

Runkiewicz

W obliczeniach projektowych, analizach oraz badaniach stanu technicznego konstrukcji narażonych na oddziaływania dynamiczne potrzebna jest znajomość ich właściwości
dynamicznych, to jest częstotliwości drgań własnych (lub ich spektrum), postaci drgań oraz tłumienia.
Konstrukcjami szczególnie narażonymi na ciągłe wpływy dynamiczne są konstrukcje wieżowe (kominy, maszty)
oraz mosty. W konstrukcjach wieżowych wzbudzenia dynamiczne powodowane są najczęściej przez wiatr.
Na terenach górniczych lub sejsmicznych dodatkowo mogą występować oddziaływania związane z ruchem podłoża. W konstrukcjach mostowych wzbudzenia dynamiczne
powodowane są głównie ruchem pojazdów. Oszacowanie parametrów dynamicznych na etapie projektowania
jest trudne i zwykle obarczone błędami, wynikającymi z przyjętych w modelu teoretycznym założeń (uproszczeń). Przyjmowane do modelu cechy sprężyste i wytrzymałości materiałów, rozkład mas czy warunki posadowienia (model podłoża gruntowego) odbiegają od rzeczywistych warunków. Dlatego istotnego znaczenia nabierają pomiary parametrów dynamicznych konstrukcji
w ich naturalnej skali. Dalej

 

Czerwcowe posiedzenia
Zarządu Głównego PZITB

Zarząd PZITB

16 czerwca odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego.
Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko powitał przybyłych członków Zarządu Głównego, jako pierwsze poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Protokół przyjęto
jednogłośnie. Przewodniczący zwrócił uwagę na ważne wydarzenia,
które miały miejsce w naszym związku, między innymi: Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, w Międzyzdrojach, Zjazd Seniorów PZITB w Bydgoszczy, Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku, Zjazd Dziekanów w Opolu, Zjazd Komitetu Młodej Kadry we Wrocławiu. Podziękował przewodniczącym oddziałów, którzy uczestniczyli w pracach Komitetów Organizacyjnych ww. imprez za odpowiednie przygotowanie pod względem organizacyjnym, a przede wszystkim merytorycznym spotkań.dalej

Problemy związane z nośnością
i statecznością podestów wiszących wykonanych w latach 90. ub. wieku

Kowolik

Podesty wiszące powinny być zaprojektowane, wykonane oraz użytkowane zgodnie z odpowiednimi przepisami normowymi i przepisami dozoru technicznego. Projekt
z obliczeniami statyczno-
-wytrzymałościowymi, badania
techniczne oraz ciągły nadzór techniczny mają wyeliminować
zagrożenia i niebezpieczeństwa, które mogłyby wystąpić w czasie jego eksploatacji. W artykule zwrócono
uwagę na powyższe zagadnienie, a w szczególności na problemy związane z nośnością, statecznością
oraz połączeniami sworzniowymi między segmentami jednego z typów pomostów, wykonanego w latach 90.
ubiegłego wieku. W obliczeniach przestrzennego modelu konstrukcji pomostu zastosowano zaawansowaną
analizą statyczno-wytrzymałościową II rzędu ujmującą imperfekcje geometryczne i podatności węzłów. 4

Przyczepnościowe metody wzmacniania konstrukcji żelbetowych przy użyciu
naprężonych kompozytów polimerowych

Kotynia

Materiały kompozytowe funkcjonują w budownictwie od tysiącleci, bo już w starożytności znano materiały
o niejednorodnej strukturze, złożone z dwóch lub więcej składników różniących się właściwościami. Na ogół jeden z nich stanowiło lepiszcze, które gwarantowało spójność, elastyczność, twardość i wytrzymałość na ściskanie, zaś drugi składnik materiałowy był odpowiedzialny za większość pozostałych właściwości
mechanicznych kompozytu. Określenie materiał kompozytowy związane z technologią kompozytów polimerowych,
popularnie zwanych fiber reinforced polymer (FRP), przyjęto w światowym przemyśle około 100 lat temu, najpierw w dziedzinie chemii (lata 30.), później
elektroniki, a z biegiem czasu, gdy materiały kompozytowe zrewolucjonizowały przemysł lotniczy (lata 40.), stoczniowy, elektryczny i transportowy (lata 50.), przyszedł
czas również na budownictwo.
Pierwsze zastosowania materiałów kompozytowych w budownictwie odnotowano w latach 50., nie wiązało
się ono jednak z użyciem tego materiału do wzmocnień elementów konstrukcyjnych. 4

 

2015-07/8

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 7-8/2015
>>

English Summaries
7/8-2015

>> Układy samowznoszące
przy realizacji budynków wysokich - Ulma
>> Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań - PIGR
>> Optymalizacja budowy nowego dworca Łódź Fabryczna dzięki wydajnym systemom deskowań PERI
>> Duża energetyka coraz częściej korzysta z kompleksowego wynajmu – RAMIRENT
>> Szalunki Palisander
na budowie Nowa Łódź Fabryczna – PALISANDER
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2015 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015