Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
autodesk
baner


Od Przewodniczącego PZITB

Prezes TyrkoskoKoleżanki
i Koledzy,

Po raz kolejny mam przyjemność skierować do Was Koleżanki i Koledzy na łamach „Przeglądu Budowlanego” kilka słów o aktualnie nurtujących nas sprawach.
Rozpoczęliśmy nowy 2014 rok. Myślę, że bardzo przychylnie przyjmowany zwłaszcza przez tych spośród nas, którzy pracują bezpośrednio na budowach. Wyjątkowo sprzyja nam tegoroczna zimowa aura. Widać to chociażby po prowadzonych pracach i obracających się żurawiach. Warto wykorzystać ten czas. My natomiast, członkowie Zarządu Głównego dokonamy na najbliższym marcowym posiedzeniu podsumowania naszej działalności w minionym roku. Myślę, że już dzisiaj mogę podzielić się z Państwem refleksją, że przepracowaliśmy go w Związku aktywnie i gospodarnie. Aktywność wykazały działające w nowych składach osobowych Komisje i Komitety. Miło słyszy się zwłaszcza o aktywności Komitetu Młodej Kadry, która w licznym ponad 200-osobowym składzie zorganizowała w dniach 13–14 lutego br. w Gdańsku swoje wyjazdowe posiedzenie, uczestnicząc jednocześnie w Sympozjum tunelowym. Z satysfakcją należy odnotować pozytywną sytuację w zakresie gospodarowania budżetem.dalej

Kaskada błędów wiodąca do awarii – schody kaskadowe Stadionu Narodowego.
Część II – Błędy projektu zamiennego i realizacji

Schody kaskadowe (nieruchome) na Stadionie Narodowym to 15 konstrukcji o podobnym układzie geometrycznym, stanowiących główną drogę ewakuacyjną z trybun. Realizacja konstrukcji schodów przebiegała
z dużymi trudnościami, co stanowiło istotny powód opóźnienia zakończenia całej inwestycji. Pierwotne rozwiązanie projektowe, przewidujące monolityczne biegi z jedną centralną belką ciągłą, podpartą na trzech słupach, zawierało istotne usterki koncepcyjne i błędy projektowe. W dodatku, było to rozwiązanie trudne technologicznie i bardzo czasochłonne. Opracowano zamienny projekt konstrukcji w wersji prefabrykowanej. Projekt ten powtarzał usterki projektu pierwotnego
i wprowadzał dalsze błędy w koncepcji, obliczeniach i szczegółach. Ten projekt został zrealizowany..Dalej

Zabezpieczenie stateczności ścian zabytkowych budynków mieszkalnych z XVIII wieku
za pomocą przypór

Grochowska

Przedmiotem opracowania jest stan techniczny istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych z XVIII wieku, a w szczególności ścian zewnętrznych z podaniem sposobu podparcia ścian. Budynki są zlokalizowane w Kożuchowie w województwie lubuskim, w mieście
które należy do jednych z najstarszych miast Środkowego Nadodrza. Budynki znajdują się w zabudowie zwartej, co widać na rysunkach 1 i 2, są zasiedlone i należą do Wspólnoty Mieszkaniowej. Obiekty figurują w rejestrze zabytków od lat 60. XX wieku pod numerami: 1467 i 427 i podlegają ochronie konserwatorskiej. Jako wzmocnienie (podparcie) ścian budynków zaproponowano przypory, pionowe elementy w postaci filarów
przyściennych o ukośnie ściętym boku zewnętrznym. Jest to typowy element architektury gotyckiej. Dalej

 

II Sympozjum „Tunel drogowy pod Martwą Wisłą”

Sympozjum tunel

13 lutego 2014 r. odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym MTG Amber Expo, II Sympozjum „Tunel drogowy pod Martwą Wisłą”, poświęcone przedstawieniu doświadczeń z budowy pierwszej rury tunelu.
Budowa tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, to – jak dotąd jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Dwutunelowy fragment Trasy Słowackiego o długości całkowitej 1,4 km będzie przebiegał pod Martwą Wisłą na głębokości w swym najniższym miejscu prawie 35 m. Każda z rur tunelu będzie miała po dwa pasy ruchu. Tunel wykonywany jest metodą drążoną, za pomocą maszyny wiercącej TB M (Tunnel Boring Machine). Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Gdańska, Inwestorem zastępczym Gdańskie Inwestycje Komunalne, a Generalnym Wykonawcą firma Obrascon Huarte lain S.A. z Hiszpanii.dalej

Rozstrzygnięcie konkursu
„Honor Inżyniera”

Honor

13 lutego 2014 r. odbyło się oficjalne zakończenie pierwszego konkursu kampanii "Honor Inżyniera" polegającego na odpowiedzeniu na pytanie: Dlaczego inżynier budownictwa to zawód zaufania społecznego?
Na konkurs przesłano 32 prace – krótkie filmy i prace pisemne. Uczestnikami byli w zdecydowanej większości
studenci, ale także osoby z dorobkiem zawodowym i naukowym. Komisja przyznała:
I miejsce – Filip Marek – przedstawiciel Poznańskiej Inicjatywy
Filmowej – II miejsce – Tomasz Howiacki – student Politechniki
Krakowskiej – III miejsce – Maciej Trzciński – z Politechniki Łódzkiej.
Komisja postanowiła także przyznać dwa wyróżnienia dla prac znajdujących się tuż za podium w obu konkurencjach
dla:– Klaudii Zawadki – z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego i Denysa Raitarovskyi – z Politechniki
Łódzkiej. 4

Zastosowanie kompozytowych prętów zbrojeniowych
w konstrukcjach budowlanych

Szumigała

Zbrojenie kompozytowe FR P (fiber-reinforced polymer) jest wykorzystywane w konstrukcjach budowlanych od ponad dwudziestu lat [W1]. Wysoka odporność na korozję, duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna oraz łatwość cięcia, to główne czynniki decydujące o wyborze prętów kompozytowych jako zbrojenia konstrukcji. Liczne projekty, w których zastosowano takie zbrojenie oraz pozytywne wyniki wielu badań [1, 2] świadczą o tym, iż może być ono dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej. 4

 

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2014 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

03-2014

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 03/2014
>> English Summaries 02
>> Srebrny jubileusz ULMA Construccion Polska S.A.
>> II Ogólnopolska Konferencja Prawnicza PRAWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH
>>

Beton bez szans – QuickOut – CHEMICAL SOLUTIONS

   
Polecamy w numerach archiwalnych
  styczeń
>> Nanotechnologia w budownictwie - prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
>> Nauczanie kierowania firmą budowlaną za pomocą mapy wiedzy - dr inż. Andrzej Polak
  luty
>> Montaż gryfa nad Bramą Wielką Pałacu Branickich
w Białymstoku
– problemy wykonawcze -
dr hab. inż. Zygmunt Orłowski
>> Aspekty trwałości i wpływu na środowisko w projektowaniu konstrukcji betonowych -
prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz
  marzec
>> Oszczędność energii w budownictwie oznacza budownictwo plusenergetyczne - dr hab. inż. arch. prof. UZ Janina Kopietz-Unger
>> Wpływ efektywności energetycznej na finanse polskich rodzin - mgr Marcin Piotrowski

 

 


"Przegląd Budowlany" poleca:

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów
Autor: Anna Rawska-Skotniczy

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania
wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie
1 – czyli obciążeń. Omówione zostały:
• Podstawowe definicje związane z obciążeniami,
• Metodologia definiowania obciążeń w programach
komputerowych,
• Wprowadzenie do Eurokodów obciążeniowych oraz
charakterystyka norm,
• Oddziaływania stałe oraz zmienne, oddziaływania
śniegiem, wiatrem, termiczne, obciążenia oblodzeniem,
oddziaływania wyjątkowe,
• Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji,
które po raz pierwszy zostały zdefiniowane w odrębnej
normie.

Fundamenty palowe.
Badania i zastosowania. Tom 2

Autor: Kazimierz Gwizdała

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i eksploatacji fundamentów palowych. Istotne znaczenie mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne jako podłoże do posadowienia budowli.
W tomie 2 przedstawiono:
• Badania statyczne i dynamiczne nośności pali,
• Pale i ustroje palowe obciążone siłami poziomymi,
• Zastosowanie fundamentów płytowo-palowych,
• Oddziaływanie środowiskowe na fundamenty palowe
i fundamenty głębokie.
Książka jest bogato
ilustrowana przykładami
rozwiązań konstrukcyjnych
i zdjęciami
z placów budowy
popartymi spostrzeżeniami
praktycznymi autora

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6
i norm związanych.
Tom 1

Autorzy: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński,
Adam Piekarczyk,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Konstrukcje murowe SA najprawdopodobniej będą nadal najczęściej wykonywanymi w budownictwie powszechnym.
Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w teorii konstrukcji, materiałów i technologii wznoszenia konstrukcji murowanych, stawiając je na równi ze stalowymi czy żelbetowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów murowych i zapraw, współczesne mury stały się o wiele mniej masywne, spełniając oprócz wymogów nośności i stateczności, także dość ostre wymagania w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. W książce przedstawiono podstawy projektowania konstrukcji oraz procedury doboru materiałów, zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa murów zgodnie z przepisami
europejskimi.


Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA
Przetargi
i zlecenia budowlane
eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007