Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
Statoil btw

 

BUDMA 2015

Budma 2015

W dniach od 10 do 13 marca 2015 roku, już po raz drugi, w wiosennym terminie odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyły im Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad WinDoor-Tech, Targi Branży Szklarskiej GLASS oraz Targi CBS – Budownictwo Sportowe i Rekreacyjne.
Tegoroczna edycja bloku targowego to wystawa najnowszych rozwiązań dedykowanych szeroko rozumianej branży budowlanej. Setki nowości produktowych i rozwiązań technologicznych prezentowanych przez blisko 1000 wystawców z kilkudziesięciu krajów świata, w tym wiele rynkowych premier, innowacyjny park maszynowy produkujący okna w czasie rzeczywistym, najnowsze trendy, przestrzenie specjalne, a do tego cztery dni pokazów, wykładów i prezentacji. Zwiedzający mogli zapoznać się m.in. z 28 produktami nagrodzonymi Złotym Medalem MTP, prestiżowym wyróżnieniem, które stanowi przede wszystkim potwierdzenie innowacyjności i wysokiej jakości produktu.dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB – marzec 2015

Zarząd PZITB

10 marca 2015 roku odbyło się zebranie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, które miało wyjątkowy charakter. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy dwóch zasłużonych członków PZITB, którzy odeszli w ostatnim czasie: prof. Kazimierza Szulborskiego i inż. Wacława Gigoło. Następnie przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko przypomniał zebranym, że właśnie obchodzi swój jubileusz profesor Stanisław Kuś, który 1 lutego 2015 roku skończył 90 lat! Profesor Kuś jest znanym w Polsce i na świecie konstruktorem, byłym rektorem Politechniki Rzeszowskiej, zasłużonym dla tej uczelni, Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa. Profesor jest od 1952 roku aktywnym członkiem PZITB, w którym pełnił funkcję prezesa koła, przewodniczącego Komisji Nauki, a w końcu w latach 1999-2002 pełnił funkcję przewodniczącego PZITB..Dalej

Dachy zielone rozwiązaniem dla obiektów budowlanych

Dachy zielone

Artykuł porusza problematykę związaną z dachami zielonymi. Scharakteryzowano w nim aspekty planowania i tworzenia zieleni dachowej oraz przedstawiono rodzaje dachów zielonych. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione ze względu na znikomą liczbę publikacji, które opisywałyby podjętą tematykę. (…)
Inwestorzy zmuszeni są do poszukiwania alternatywnych do obecnych rozwiązań, które zapewnią kompromis pomiędzy zapotrzebowaniem na budowle, a ochroną środowiska naturalnego. Rozwiązaniem spełniającym zasady tego kompromisu są dachy zielone, które dają możliwość uzyskania cennych powierzchni biologicznie czynnych bez powiązania z gruntem, toteż mogą współistnieć z terenami zabudowanymi. Według polskiego prawa 50% powierzchni zielonych dachów może być uznanych za powierzchnię biologicznie czynną. Dalej

 

Nagrody Pontifex Cracoviensis 2015 przyznane!

Budmika

Małopolski Oddział Związku Mostowców RP wręczył nagrody Pontifex Cracoviensis im. Sebastiana Sierakowskiego na uroczystej V jubileuszowej gali, która odbyła się 19 marca w Filharmonii Krakowskiej i zgromadziła ponad 600 gości. Poprzez konkurs uhonorowane zostały osoby, które swoją działalnością przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju polskiego mostownictwa. Część oficjalną gali rozpoczął Janusz Chwajoł, doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Przedsiębiorczości, który w imieniu prof. Jacka Majchrowskiego powitał gości gali.
Następnie odbyły się przemówienia reprezentantów Małopolskiego Oddziału Związku, przewodniczącej Grażyny Czopek oraz wiceprzewodniczącego Tomasza Szuby, którzy w sposób szczególny podziękowali osobom i firmom, które od początku wspierają ideę konkursu. Kapituła złożona z przedstawicieli Zarządu Związku Mostowców RP i Zarządu Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców RP przyznała nagrody w czterech kategoriach. Budowniczym Roku został Jacek Pysz, który buduje mosty od 25 lat. Nagrodę odebrał z rąk prof. Tadeusza Tatary, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
Laureat, obecnie pracownik SKANSKA S.A., został doceniony m.in. za budowę obiektów mostowych na obwodnicy Wrocławia oraz budowę mostu przez Odrę w Brzegu Dolnym. Nagroda Projektanta Roku trafiła do Andrzeja Mikulaścika, który projektuje mosty od 30 lat.dalej

Monitorowanie stanu obiektów budowlanych eksploatowanych po procesie wzmocnienia

Obiekty budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym, powinny przez cały okres eksploatacji spełniać wymagania podstawowe określone w aktualnych normach PN-B i PN-EN. Szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania zarówno elementów konstrukcyjnych, jak również całych obiektów w zakresie spełnienia warunków stanów granicznych nośności i użytkowalności. W wyniku szeregu nieprawidłowości na etapie projektowania, realizacji i użytkowania występują stany zagrożenia, które skutkują wystąpieniem awarii lub katastrof obiektów budowlanych. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej stwierdzono, że najbardziej rozpowszechnionymi przyczynami wpływającymi na powstawanie zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych były błędy uczestników wszystkich etapów procesu budowlanego oraz czynniki losowe. Autorzy w okresie wielu lat monitorowali stan obiektów budowlanych o zróżnicowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Formułowane wnioski dokumentują przykłady analizy stanu technicznego obiektów eksploatowanych po wystąpieniu stanu zagrożenia, znajdujących się na terenie północno-wschodniego regionu kraju. 4

Efektywność zbrojenia siatkami kompozytowymi murowanych ścian zginanych z płaszczyzny

Zginanie z płaszczyzny murowanych ścian może być skutkiem obciążenia eksploatacyjnego (meble, zawieszone urządzenia, obciążenie tłumem ścian działowych), wyjątkowego (uderzenie pojazdu, wybuch gazu), obciążenia wiatrem (osłonowe ściany zewnętrzne) oraz parciem wody i/lub naporem gruntu. Charakter zniszczenia takich ścian jest podobny do zniszczenia płyt żelbetowych i polega na powstaniu poziomych, pionowych oraz ukośnych zarysowań, które dzielą płytę na mniejsze części. Sposób zarysowania oraz szacowanie nośności ścian murowanych zginanych z płaszczyzny określa się na podstawie teorii linii uplastycznienia lub metody linii załomów, uwzględniającej ortotropię
sztywności muru. W przypadku niewystarczającej nośności ścian można zastosować wzmocnienie w postaci zbrojenia usytuowanego w spoinach wspornych (na etapie projektowania) lub zamocowanego do powierzchni bocznych ścian (na etapie projektowania i w trakcie użytkowania konstrukcji). Dotychczas najczęściej jako zbrojenie stosowano siatki stalowe, natomiast ostatnio coraz szerzej wykorzystuje się siatki z materiałów kompozytowych. 4

 

4-2015

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 4/2015
>>

English Summaries 4-15

>> Europejskie Centrum Solidarności – surowe piękno stali - Ruukki
>> Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa
>> Okiem generalnego
wykonawcy – Warbud
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2015 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007