Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
baner


Od Przewodniczącego PZITB, Ryszarda Trykosko

Prezes PZITBSzanowne Koleżanki
i Koledzy,

Przypadł mi w udziale zaszczyt zwrócenia się do Szanownych Koleżanek i Kolegów w chwili szczególnej, jaką jest bez wątpienia Jubileusz 80-lecia naszego Związku. Cóż jest takiego szczególnego w tej liczbie, że świętujemy ten dzień, odnosimy się do tej daty w sposób szczególny?
Myślę, że po pierwsze tradycja. Jesteśmy jako Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa kontynuatorem utworzonego 4 maja 1934 roku Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. To jedno z pierwszych, powstałych po odzyskaniu niepodległości, stowarzyszeń naukowo-technicznych działających w Polsce, zrzeszających inżynierów budownictwa, które za cele swojego działania obrało między innymi troskę o właściwy poziom zawodowy członków, rozwój myśli technicznej budownictwa czy zapewnienie samopomocy koleżeńskiejdalej

To już 85 lat!

W 2014 roku mija 85 lat od wydania pierwszego numeru „Przeglądu Budowlanego”, który ukazał się w lutym 1929 roku. Inicjatorem i wydawcą czasopisma było Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych,które w ten sposób dało początek polskiej prasie budowlanej. Pierwszym redaktorem naczelnym od 1929 do 1934 roku był Ignacy Chabielski. Pierwszy Komitet Redakcyjny tworzyli: inżynier Ignacy Chabielski – redaktor naczelny czasopisma (prezes zrzeszeń budowniczych i stowarzyszeń zawodowych przemysłowców budowlanych RP, mecenas),
Henryk Martens
(współwłaściciel
firmy budowlanej Martens i Daab), Stanisław Skrzywan – sekretarz
redakcji (wybitny teoretyk rachunkowości) i Andrzej Wierzbicki (polski działacz gospodarczy, minister przemysłu i handlu). Rok później do Komitetu Redakcyjnego dołączyli: inżynier Józef Zaleski – redaktor techniczny, inżynier Aleksander Dyżewski, profesor Wacław Paszkowski, profesor Stanisław Pronaszko, inżynier Mieczysław Kieresant-Wiśniewski.
Przez te 85 lat rola czasopisma w popularyzowaniu wiedzy i osiągnięć w dziedzinie techniki, technologii, organizacji i mechanizacji budownictwa była i jest nieoceniona. Od chwili powstania „Przegląd Budowlany” służył i służy nadal środowisku inwestorów, projektantów i wykonawców budowlanych. Jego 85-letnia historia toczyła się równolegle z rozwojem myśli technicznej w budownictwie, a także z historią kraju. .Dalej

Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych
(cz. 2)

W pierwszej części artykułu przedstawiono metody oceny stanu technicznego budynków w aspekcie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji oraz właściwości akustycznych, izolacyjnych i higieniczno-zdrowotnych. Z uwagi na różnorodność istniejących budynków mieszkalnych, a także wysokie oczekiwania użytkowników zaprezentowano możliwości modernizacyjne budynków wielkopłytowych, również w zakresie ingerencji w ustroje konstrukcyjne. Druga część zawiera informacje o sposobach modernizacji budownictwa wielkopłytowego na konkretnych przykładach. Dalej

 

List z kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,
W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dziękuję za zaproszenie do objęcia honorowego patronadu nad Nadzywczajnym Krajowym Zjazdem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który odbędzie się w Krynicy w dniu 16 września 2014 roku.
Mam przyjemność poinformować Pana Przewodniczącego, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przychylił się do prośby i wyraził zgodę na przyjęcie honorowego patronatu nad Krajowym Zjazdem Stowarzyszenia.dalej

Sprawozdanie z przebiegu
X Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Konstrukcje zespolone”

Konstrukcje Konf

26-27 czerwca 2014 roku odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”. Konferencja odbywa się cyklicznie, co trzy lata. Konferencja odbyła się pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. dr hab. inż. Wojciecha Radomskiego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego. Organizatorami Konferencji byli: Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Komisja Nauki Oddziału PZITB , zielonogórski oddział PTMTI S, przy współpracy Związku Mostowców RP, Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN . Patronem medialnym konferencji było czasopismo „Mosty”. 4

XIX Konferencja
Naukowo-Techniczna
KONTRA 2014 „Trwałość budowli
i ochrona przed korozją”

Kontra konf

W dniach 28-30 maja 2014 r. w hotelu „Meta Resort & Wine SPA” w Szczyrku odbyła się XIX Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2014 Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorami Konferencji byli Oddział PZITB w Gliwicach oraz Ośrodek Szkoleń, Wydawnictw i Rekomendacji tego Oddziału. Konferencja odbywająca się po raz trzeci w Szczyrku nawiązywała do poprzednich spotkań, które miały miejsce w Zakopanem w latach 1994-2008 oraz wcześniejszych, począwszy od 1969 do 1988 r. w Łodzi, Kudowie Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie. Celem Konferencji była prezentacja nowych prac naukowych i technicznych dotyczących szerokiej problematyki skutecznego zabezpieczania obiektów budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska. Uczestniczyło w niej około 100 osób z całego kraju. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prof. Adam Zybura z Politechniki Śląskiej, natomiast komitetem naukowym kierowała prof. Maria Fiertak z Politechniki Krakowskiej. Problemy materialno-bytowe Konferencji rozwiązywał dr inż. Ireneusz Jóźwiak – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego. 4

 

9-2014

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 09/2014
>>

English Summaries 09

>> Zmiany w upadłości
konsumenckiej – skutki dla
konsumentów i przedsiębiorców
>> Dostosowanie wielkopłytowego
budownictwa mieszkaniowego
do współczesnych wymagań i potrzeb
>>

XII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem - INFRAstruktura

>> Magashor – mocne podparcie każdej konstrukcji. Najsilniejszy wśród systemów dostępnych na rynku! - Palisander
>> Zaufanie i partnerstwo – PERI na budowie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT – Patrycja Pisklewicz – PERI
>> 20 lat fabryki Ruukki w Żyrardowie
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2014 >>

 

 

 

 


"Przegląd Budowlany" poleca:
Knauf Mendera Halicka

Obliczanie konstrukcji żelbetowych
według Eurokodu 2
Zasady ogólne i zasady dotyczące budynków

Autor: Michał Knauff

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przestawione w sposób prostszy niż w normie. W sposób uporządkowany i przejrzysty zostały także opisane: przepisy dotyczące obliczania ze względu na ścinanie, informacje dotyczące wyznaczania wytrzymałości
betonu i współczynnika pełzania w zależności od jego wieku, sposoby obliczania sił wewnętrznych w silosach, konsekwencje zastosowania
tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowanie tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych.

Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięciaAutorzy: Zbigniew Mendera, Leszek Szojda,
Grzegorz Wandzik

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce omówiono zasady projektowana kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Autorzy przybliżają najaktualniejsze wymagania wynikające z wprowadzenia w Polsce norm europejskich PN-EN. Książka ma na celu ułatwienie projektantom nawigacji w rozbudowanej strukturze norm obowiązujących od 2010 roku. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono ogólne wiadomości związane z projektowaniem linii elektroenergetycznych, w tym stosowaną terminologię, metody zapewnienia niezawodności linii przesyłowych, podstawowe elementy linii elektroenergetycznych:

– przewody i izolatory, a także podstawowe wymagania elektryczne mające wpływ na kształtowanie konstrukcji wsporczych;

– normowe zasady określania oddziaływań na przewody i słupy;

– analizę przewodów według zasad mechaniki cięgien wraz z ustalaniem sił oddziaływania przewodów na konstrukcje wsporcze.

Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze
Autorzy: Anna Halicka, Dominika Franczak

Wydawnictwo Naukowe PWN 2013

Drugi tom nowoczesnego podręcznika poświęconego
projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich. Autorki kompleksowo omówiły najważniejsze zasady i reguły obliczeniowe dotyczące projektowania, realizacji i napraw zbiorników przemysłowych,
zbiorników w oczyszczalniach ścieków i zbiorników wodociągowych.
W pierwszej części tego tomu opisały; oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki (Eurokod 2-3 – projektowanie zbiorników żelbetowych, Eurokod 1-4 – obciążenia oddziałujące na zbiorniki i silosy), zasady obliczania sił wewnętrznych na ściany zbiorników o przekroju kołowym oraz na zbiorniki prostopadłościenne; obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych; zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia zbiorników; wykonawstwo, szczególne konstrukcje zbiorników oraz ich trwałość, awarie i naprawy.Szczególną zaletą książki są wyczerpujące omówienia i komentarze do wymagań normowych w zakresie projektowania zbiorników na ciecze.


Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007