Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
baner

Statoil

Jubileusz 80-lecia PZITB

2014-11 Jubileusz

Na 60 konferencji KILiW PAN oraz KN PZITB, która odbyła się w dniach 14-19 września 2014 roku w Krynicy Zdroju, Stowarzyszenie obchodziło swój Jubileusz. Konferencja już tradycyjnie składała się z dwóch części. Części ogólnej – naukowej oraz części problemowej, która w tym roku dotyczyła inwestycji na obszarach miejskich, w tym obiektów budowlanych związanych z przemysłem. Drugi dzień Konferencji był wyjątkowy dla Stowarzyszenia,ponieważ z okazji Jubileuszu 80-lecia PZITB, odbył się XLVIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB, który objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.dalej

Uwzględnienie wpływu sprężystej podatności belek w numerycznym
modelowaniu stropów żelbetowych

Obserwowana od wielu lat cyfryzacja i automatyzacja procesu projektowania objęła swym zakresem zarówno etap obliczeń, jak i sporządzania dokumentacji rysunkowej. Szczególnie duże możliwości na tym polu stwarzają programy numeryczne, które z uwagi na coraz bogatszą funkcjonalność wydatnie skracają czas wykonywania skomplikowanych obliczeń. Dodatkowo nowoczesne oprogramowanie pozwala na wysoce efektywną optymalizację projektowanej konstrukcji, co przez lata było w zasadzie niedostępne dla inżynierów bazujących jedynie na rozwiązaniach analitycznych i wykonujących obliczenia niejako „ręcznie”..Dalej

Betony z proszków reaktywnych
i ich zastosowanie w konstrukcjach zespolonych

Betony z proszków reaktywnych

Najbardziej istotnym parametrem wpływającym na wytrzymałość i trwałość betonu jest porowatość oraz skład i budowa strefy przejściowej kruszywo – matryca cementowa. Istnieje wiele sposobów zmniejszenia ilości porów kapilarnych. Między innymi zastosowanie dodatku w postaci pyłu krzemionkowego, który wpływa również na skład, strukturę i zmniejszenie grubości strefy przejściowej. Klasyfikację betonów można prowadzić pod kątem różnych właściwości, takich jak: trwałość, mrozoodporność, szczelność, urabialność itp., jednak najważniejszą cechą pozostającą nie bez wpływu na pozostałe jest wytrzymałość mechaniczna. Dalej

 

60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Koferencja Krynica Most w Kwidzynie

W dniach 14–19 września 2014 roku odbyła się w Krynicy Zdroju 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB. Bezpośrednim jej organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a miejscem obrad hotel Krynica. Konferencję patronatem objęli: wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju – Elżbieta Bieńkowska, wicepremier, minister gospodarki – Janusz Piechociński, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Lena Kolarska-Bobińska, główny inspektor nadzoru budowlanego – Robert Dziwiński, marszałek województwa lubelskiego – Sławomir Sosnowski, rektor Politechniki Lubelskiej – Piotr Kacejko. Patronat medialny nad konferencją roztoczyły czasopisma: Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, Inżynier Budownictwa, Mosty, Autostrady, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.dalej

20 lat współpracy organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej

Grupa Wyszechradzka

W dniach 9-12 października 2014 roku w Koszycach na Słowacji odbyło się kolejne, już dwudzieste pierwsze, spotkanie tych organizacji. Tym razem gospodarzami spotkania były Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa (SKSI) i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa (SZSI). Stronę polską ze strony PZITB reprezentowali: Ryszard Trykosko – przewodniczący, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny i Zygmunt Rawicki – członek Zarządu Głównego oraz ze strony PIIB: Stefan Czarniecki – wiceprzewodniczący i Stanisław Karczmarczyk – członek Rady Krajowej. 4

Wpływ zmian w dokumentacji
na proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny jest ciągiem działań uporządkowanych pod względem technicznym, prawnym i organizacyjnym. W budownictwie efektem końcowym procesu inwestycyjnego są zrealizowane obiekty budowlane bądź roboty budowlane. Każdy proces inwestycyjny przebiega w ściśle określonych fazach i etapach i obejmuje szereg powiązanych ze sobą działań.(...)
W artykule przedstawiono analizę przebiegu procesu inwestycyjnego dla wybranej inwestycji budowlanej finansowanej ze środków publicznych. Zdefiniowano i opisano zakłócenia powstałe w trakcie realizacji i ich
wpływ na czas realizacji. Opisana sytuacja dotyczy etapu przygotowania i projektowania obiektu użyteczności publicznej. 4

 

 

11-2014

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 11/2014
>>

English Summaries 11

>> Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie Warsaw Build
>> Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2015 >>

 

 


"Przegląd Budowlany" poleca:
Knauf Mendera Halicka

Obliczanie konstrukcji żelbetowych
według Eurokodu 2
Zasady ogólne i zasady dotyczące budynków

Autor: Michał Knauff

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przestawione w sposób prostszy niż w normie. W sposób uporządkowany i przejrzysty zostały także opisane: przepisy dotyczące obliczania ze względu na ścinanie, informacje dotyczące wyznaczania wytrzymałości
betonu i współczynnika pełzania w zależności od jego wieku, sposoby obliczania sił wewnętrznych w silosach, konsekwencje zastosowania
tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowanie tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych.

Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięciaAutorzy: Zbigniew Mendera, Leszek Szojda,
Grzegorz Wandzik

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce omówiono zasady projektowana kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Autorzy przybliżają najaktualniejsze wymagania wynikające z wprowadzenia w Polsce norm europejskich PN-EN. Książka ma na celu ułatwienie projektantom nawigacji w rozbudowanej strukturze norm obowiązujących od 2010 roku. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono ogólne wiadomości związane z projektowaniem linii elektroenergetycznych, w tym stosowaną terminologię, metody zapewnienia niezawodności linii przesyłowych, podstawowe elementy linii elektroenergetycznych:

– przewody i izolatory, a także podstawowe wymagania elektryczne mające wpływ na kształtowanie konstrukcji wsporczych;

– normowe zasady określania oddziaływań na przewody i słupy;

– analizę przewodów według zasad mechaniki cięgien wraz z ustalaniem sił oddziaływania przewodów na konstrukcje wsporcze.

Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze
Autorzy: Anna Halicka, Dominika Franczak

Wydawnictwo Naukowe PWN 2013

Drugi tom nowoczesnego podręcznika poświęconego
projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich. Autorki kompleksowo omówiły najważniejsze zasady i reguły obliczeniowe dotyczące projektowania, realizacji i napraw zbiorników przemysłowych,
zbiorników w oczyszczalniach ścieków i zbiorników wodociągowych.
W pierwszej części tego tomu opisały; oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki (Eurokod 2-3 – projektowanie zbiorników żelbetowych, Eurokod 1-4 – obciążenia oddziałujące na zbiorniki i silosy), zasady obliczania sił wewnętrznych na ściany zbiorników o przekroju kołowym oraz na zbiorniki prostopadłościenne; obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych; zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia zbiorników; wykonawstwo, szczególne konstrukcje zbiorników oraz ich trwałość, awarie i naprawy.Szczególną zaletą książki są wyczerpujące omówienia i komentarze do wymagań normowych w zakresie projektowania zbiorników na ciecze.


Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007