Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 


Jubileusz 65-lecia
Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Nadanie imienia

22 czerwca 2016 r. odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 65-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wydarzenie to miało miejsce w budynku Innowacyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska. Wydział jest największą jednostką naukowo-dydaktyczną w Politechnice Białostockiej, zarówno pod względem
liczby studentów, jak też liczby kierunków kształcenia i pracowników. Ma pełne uprawnienia do kształcenia
w systemie wielostopniowym, zgodnie z systemem bolońskim. Posiada prawa habilitowania w dwóch dyscyplinach,
tj. budownictwo i inżynieria środowiska oraz trzy prawa doktoryzowania w dyscyplinach: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska. dalej

Młoda Kadra PZITB
– ociepla i tynkuje
Dom Samotnej Matki
w Chyliczkach

Projekt Workcamp jest jednym z modułów Komitetu Młodej Kadry PZITB, którego celem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym placówkom pożytku publicznego. Jest to już trzecia edycja, realizowana przez oddział warszawski oraz koło PZITB działające przy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W tym roku dołączyła do nas również Politechnika Warszawska. Prace nad projektem Workcamp 2016 Warszawa rozpoczęły się już w grudniu. Pierwszym etapem było wyszukanie najbardziej potrzebujących placówek pożytku publicznego na terenie województwa mazowieckiego i wybranie tej, w kierunku której zwrócone będą wszystkie nasze siły. Po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami każdej z placówek, postanowiliśmy w tej edycji pomóc Domowi Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach..Dalej

BIM – zapis informacji
o przedsięwzięciu
budowlanym (projektowanie 5d)

Sektor budownictwa jest jedną z najbardziej nieefektywnych
gałęzi gospodarki [1]. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że od co najmniej 20 lat 30% inwestycji
kończy się niedotrzymaniem terminów bądź przekroczeniem kosztów uwzględnionych w kosztorysie.
Główny problem, na który napotyka efektywność w branży budowlanej, to nieprawidłowe zorganizowanie
procesu realizacji inwestycji budowlanych. Obecne podejście obarczone jest dużym ryzykiem niepowodzenia spowodowanym współpracą niezależnych jednostek projektowych oraz wykonawczych. Autonomiczne punkty widzenia poszczególnych uczestników
procesu inwestycyjnego zaburzają przejrzystość całego przedsięwzięcia, nie precyzując jednostek odpowiedzialnych, co niekiedy znajduje swój finał na sali sądowej. Jak wskazują badania CMAA Owners Survey 2005,
CMAA Industry Report 2007 około 30% realizowanych inwestycji obarczonych było przekroczeniem harmonogramów
bądź kosztorysów. Kolejnym wynikiem
badań jest fakt, iż szacunkowo około 1/3 materiałów zamawianych na potrzeby budowy została zmarnowana,
a 10% całkowitych kosztów inwestycji objęły błędy w zamówieniach. Celem uniknięcia ponoszenia ww. kosztów należy połączyć etapy realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Dalej

 

Pierwsze posiedzenie
Zarządu Głównego PZITB
w nowej kadencji

15 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego
PZITB w nowej kadencji 2016–2020. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych w tym nowych przewodniczących oddziałów. Podziękował wszystkim, a w szczególności członkom Zarządu Głównego PZITB, Komitetowi Organizacyjnemu oraz Zdzisławowi Binerowskiemu za przygotowanie
i pracę na Zjeździe. Bardzo docenia zaufanie, jakim go obdarzono
po raz drugi, zapewnił, że dołoży jeszcze większych starań, żeby sprostać wyzwaniom, jakie zostały mu postawione. Szczególne słowa podziękowania skierował do sekretarza
generalnego Wiktora Piwkowskiego, który przez całą kadencję 2012–2016 wspierał go w pracy, uczestnicząc w wielu spotkaniach i reprezentując stanowisko Związku. Następnie redaktor naczelna „Inżynierii i Budownictwa” wręczyła Wiktorowi Piwkowskiemu przyznane przez kolegium redakcyjne honorowe specjalne wyróżnienie za życzliwość
oraz wieloletnią współpracę. dalej

Inwestycje budowlane na terenach osuwiskowych

Problemy naukowe, które wymagają analiz i badań coraz częściej mają komercyjne lub prawne zastosowanie.
W związku z tym, że obecnie bardzo rzadko inwestycje budowlane posadowią się na dobrych terenach pod względem parametrów wytrzymałościowych, realnie powstają bardzo istotne problemy, które trzeba w odpowiednim czasie rozwiązać. Wszystkie tematy analiz związane z odpowiednim prawnym i inżynierskim zakresem dokumentowania geotechnicznego wg odpowiednich rozporządzeń, ustaw i norm EC powinny na wstępie określać zakres, czas i koszt danej inwestycji jako podstawy do szacowania optymalnych metod i technologii inwestycyjnych. Wzmacnianie podłoża gruntowego i konstrukcja odpowiednich fundamentów, które przenoszą założone obciążenia z całych konstrukcji, generują pytania, na jakie w chwili obecnej nie ma jednoznacznych i zatwierdzonych, na przykład normowo, odpowiedzi. Badanie i analiza przyczyn awarii inżynierskich, a następnie publikacja niniejszych wniosków stanowi bardzo dobry naukowy, społeczny i ekonomiczny patent łączenia biznesu z nauką.dalej

Lekkie betony konstrukcyjne
– projektowanie, wykonywanie, właściwości

Beton z kruszywem lekkim stosowany był jako materiał konstrukcyjny już w starożytności. Do dnia dzisiejszego
przetrwało wiele obiektów budowlanych z czasów Cesarstwa Rzymskiego, w których zastosowano konstrukcyjny
beton lekki. Budowle takie jak rzymskie Koloseum czy Panteon dobitnie dowodzą, że materiał ten mimo niskiej gęstości może charakteryzować się nie tylko odpowiednimi cechami mechanicznymi, ale i bardzo dobrą trwałością. Obecnie dzięki znaczącemu
rozwojowi technologii produkcji kruszyw sztucznych jak również materiałów wiążących oraz dodatków i domieszek, możliwości zastosowania betonu lekkiego do celów konstrukcyjnych są zdecydowanie większe. Lekkie betony kruszywowe, oprócz powszechnego wykorzystania do produkcji prefabrykatów drobno- i wielkowymiarowych, pełniących zarówno funkcję nośną, jak i nienośną w obiektach budowlanych, znajdują również szerokie zastosowanie w budownictwie monolitycznym. 4

 

2016-09

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 09/2016
>>

Summaries in English
09/2016

>> Zespolony strop gęstożebrowy – VECTOR
>> Elewacje klinkierowe
budynków użyteczności
publicznej – trwałość
na dziesiątki lat – JORDAHL & PFEIFER
>> Jubileusz firmy
KELLER
Polska
>> PERI DUO – Innowacyjna technologia. Bezpieczne, efektywne i uniwersalne deskowanie
>> WYKOLEJ – aplikacja na urządzenia mobilne monitorująca zdarzenia w ruchu kolejowym w aglomeracji warszawskiej
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2016 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015