Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 


Od Przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko

R-TrykoskoKoleżanki i Koledzy,

Z nieukrywaną przyjemnością zwracam się do Szanownych Koleżanek i Kolegów w dniu szczególnym. Mijają bowiem cztery lata od odbytego w Szczecinie 48. Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Tym razem spotykamy się w Olsztynie, na gościnnej ziemi warmińsko-mazurskiej, aby odbyć kolejny 49. Krajowy Zjazd, dokonać podsumowania i oceny mijającej kadencji, podjąć uchwałę programową wytyczającą kierunki działalności Związku
do 2020 roku, dokonać wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
Wcześniejsze zmiany w Statucie Związku w sferze organizacyjnej sprawiły, że wprowadzona została dwukadencyjność zasiadania w organach wybieralnych Związku. Dzisiaj możemy stwierdzić, że to dobra zmiana, wpływająca między innymi na naszą kreatywność, otwartość na nowe projekty.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa tworzy 28 Oddziałów Związku oraz liczne Komisje i Komitety
PZITB. Ta wielość komórek organizacyjnych świadczy o tym, że na wspólny sukces musimy zapracować wszyscy, zarówno osoby funkcyjne jak i zwykli członkowie. dalej

Aparatura badawcza w nowoczesnym
laboratorium geotechnicznym

Powszechnie stosowane w Polsce metody badawcze zawarte w polskiej normie pomijają wiele czynników
charakteryzujących złożoną naturę gruntu, co pozwala relatywnie prostymi procedurami laboratoryjno-terenowymi
otrzymywać pożądane dane materiałowe charakteryzujące podłoże gruntowe. Efektem procesu
projektowania są nieskomplikowane, lecz jednocześnie nieekonomiczne rozwiązania. W praktyce projektowania
geotechnicznego można jednak zauważyć trend ku jak najdokładniejszej ocenie współpracy konstrukcji
z podłożem gruntowym, wykorzystując nowoczesne metody pomiarowe. Podejście to uzasadnione jest nie tylko aspektem ekonomicznym budowy, ale też niezawodnością samej konstrukcji..Dalej

Drewno i wyroby drewnopodobne
we współczesnych elewacjach

Współczesne elewacje drewniane na ścianach zewnętrznych
wykonywane są w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to okładziny tradycyjne wykonywane z tarcicy.
Drugi to okładziny elewacyjne wykonane z desek i płyt kompozytowych, produkowane z dodatkiem
rozdrobnionego drewna oraz produkty okładzinowe z drewnopodobnym licem imitującym fakturę drewnianą.
Okładziny drewniane montowane mogą być na ścianach o różnej konstrukcji: murowanych, żelbetowych
i drewnianych. Obecnie, zarówno naturalne drewno jak i kompozytowe materiały okładzinowe są stosowane z równym powodzeniem we współczesnym budownictwie. Dalej

 

Adaptacja zabytkowej kamienicy Naujacka na Centrum Kultury w Olsztynie

Olsztyn (niem. Allenstein) końca XIX w. był miastem kontrastów, nowe ulice powstawały w szczerym polu, wspaniałe kamienice sąsiadowały z wiejskimi. Miasto przeżywało okres największych przemian: awansu administracyjnego, napływu kapitału państwowego i prywatnego, niezwykle szybkiej rozbudowy. Wytyczano nowe ulice, uzupełniano zabudowę wcześniejszych. Miasto pilnie potrzebowało mieszkań,
więc tak jak wcześniej budowano przede wszystkim pod wynajem. W tak dochodowy interes inwestowali
nie tylko bankierzy, przedsiębiorcy budowlani i kupcy, ale również rzemieślnicy, nauczyciele i maszyniści
kolejowi dalej

Kruszywa regionu warmińsko-
-mazurskiego rozwiązaniem
dla drogownictwa

Jeden ze składników niezbędny w większości realizowanych przedsięwzięć budowlanych – kruszywo budowlane
– w zależności od przyjętej technologii realizacji przyjmuje rolę surowca, półfabrykatu, wyrobu budowlanego.
Stanowi około 70–80% objętości konstrukcji betonowych
i nawet 90–100% objętości elementów konstrukcji drogowych. Aby mogło zostać zastosowane zgodnie z przeznaczeniem, musi spełniać nie tylko wymagania właściwych norm przedmiotowych, ale także
wymagania wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych. W niektórych przypadkach wymagania stawiane
kruszywom są bardzo wysokie nie tylko ze względu na ich właściwości mechaniczne i chemiczne, ale i fizyczne
(kształt ziaren).dalej

Przyczyny oraz sposób naprawy uszkodzonych budynków o konstrukcji murowej

Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych aspektów
opracowania programu naprawczego uszkodzonych budynków na przykładzie dwóch obiektów mieszkalnych
wielorodzinnych oraz określenie przyczyn powstawania tych uszkodzeń. W trakcie kilkukrotnej wizji lokalnej, po
dokonaniu odkrywek, ujawniono błędne rozwiązania projektowe oraz wykonawcze, które przyczyniły się do
silnego zarysowania ścian zewnętrznych na całej wysokości. 4

 

2016-06

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 06/2016
>>

Summaries in English
06-2016

>> Beton CEMEX wykorzystany w projekcie światowej sławy architekta
>> Tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku oddany do eksploatacji
>> Seminarium pt. „Projektowanie
wzmocnień konstrukcji żelbetowych
>> Budmika 2016
>> Beton towarowy – wyrobem budowalnym?
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2016 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015