Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany

Nagroda PZITB
im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego

Nagr Dyżewskiego

Nagroda im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe
i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych. Nagroda
ma dwie kategorie: za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia praktyczne. Nagrody w obu kategoriach
są corocznymi, indywidualnymi i jednorazowymi. Nagrody mają znaczenie prestiżowe, a ich wręczanie
odbywa się w sposób uroczysty podczas
Konferencji Naukowej w Krynicy.
Kapituła przyznała w 2015 roku za całokształt działalności zawodowej:
• za osiągnięcia naukowe: dr. hab. inż. Elżbiecie Radziszewskiej-
Zielinie, kierownikowi Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej;
• za osiągnięcia praktyczne: mgr. inż. Hubertowi Matulewiczowi,
projektantowi i wykonawcy wielu budów, specjaliście ds. konstrukcji i zabytków w gdańskim Biurze Projektów
Budownictwa Komunalnego, działaczowi PZITB. dalej

Jubileusz 70–lecia
Profesora dr. hab. inż.
Wiesława Buczkowskiego

Buczkowski 70 lat

Wiesław Buczkowski urodził się 11 stycznia 1946 roku w Poznaniu.
Wiesław Buczkowski w 1964 roku, po ukończeniu nauki w liceum, uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku, po zdaniu egzaminu wstępnego, podjął studia na Wydziale Rolniczym
– Oddział Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Studia ukończył w czerwcu 1969 roku po obronie pracy magisterskiej pt. „Projekt zamknięcia jazowego na Kanale
Bernardyńskim w Kaliszu”, otrzymując na dyplomie ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem...Dalej

Beton wałowany – szansą na tanie i trwałe drogi lokalne

Drogi w Polsce

W perspektywie budżetowej na lata 2014–20 na drogi lokalne w Polsce przeznaczone jest 5,2 mld zł w znacznej
ilości pochodzących z funduszy pomocowych UE. Jak się wydaje, jedną z możliwych technologii, która
zapewni wybudowanie trwałych nawierzchni o dużej nośności jest technologia betonu wałowanego. Jest
to metoda, która łączy zalety tradycyjnej technologii betonu nawierzchniowego z łatwością i wydajnością układania nawierzchni bitumicznej. Z tych też powodów
od przeszło pół wieku z powodzeniem wykorzystywana jest do budowy nawierzchni drogowych, placów
przemysłowych, powierzchni postojowych w Stanach
Zjednoczonych, Niemczech i Belgii.
W artykule zaprezentowano podstawowy zarys technologii
betonu wałowanego ze szczególnym naciskiem na czynniki materiałowo-technologiczne warunkujące
trwałość i wysoką nośność nawierzchni w perspektywie co najmniej 30-letniej eksploatacji. Prezentowane
opisy zostały poparte przykładami praktycznymi z realizacji
kilkudziesięciu odcinków dróg lokalnych na terenie Polski. Dalej

 

Profesor Leonard Runkiewicz
– przewodniczącym Rady Naukowej ITB

Runkiewicz ITB

19 listopada 2015 r. na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej na kadencję
2015–2019 przewodniczącym Rady Naukowej został profesor Leonard Runkiewicz. Urodził się w 1939 r.
w miejscowości Góra Grabowiec na Zamojszczyźnie. Wykształcenie
średnie otrzymał w 1956 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku, po czym wstąpił na Wydział Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej. W 1961 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera
budownictwa lądowego.dalej

Oddział PZITB odznaczony przez władze Politechniki Białostockiej

Odznaka dla PZITB Białystok

Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” otrzymał białostocki
Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
który od początku istnienia współpracuje z uczelnią. Odznakę odebrała Nina Szklennik, przewodnicząca Oddziału.
Okazją do wręczenia odznaczenia było obchodzone corocznie Święto Politechniki, poprzez które społeczność akademicka czci rocznicę powstania Uczelni. Święto ma formę uroczystego posiedzenia Senatu. W ubiegłym roku, 66. jubileusz odbywał się 3 grudnia, bo to 1 grudnia 1949 r. ówczesny
minister oświaty wydał decyzję o powołaniu Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT w Białymstoku. Z niej wywodzi się dzisiejsza Politechnika Białostocka. Natomiast Oddział PZITB jest nieco starszy, został powołany w lutym
1949 r. 4

100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

100 lat PW

Między 14 a 24 listopada 2015 r. uczelnia świętowała jubileusz 100-lecia odnowienia tradycji. Święto rozpoczynał
cykl wydarzeń organizowanych przez samorząd studencki i koła naukowe. Wśród wydarzeń zaplanowanych na 14 listopada znalazły się m.in. X bieg o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej, piknik kół naukowych, Gala Złotej Kredy, podczas której
wyróżnieni zostali najlepsi nauczyciele akademiccy. 4

Jubileusz FSNT-NOT
w Olsztynie

NOT Olsztyn jubileusz

W ramach obchodów Roku Jubileuszowego zrzeszania
się polskich inżynierów i techników, w Olsztyńskim Domu Technika odbyła się uroczystość 65-lecia działalności
Naczelnej Organizacji Technicznej w Olsztynie. Patronat nad obchodami objął wojewoda warmińsko-mazurski. 4

 

2016-01

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 01/2016
>>

Summaries in English
01-2016

>> Technologia w służbie
budownictwa wysokiego
PERI
>> Betoniarnia mobilna Rapid International Trakmix 250
Rapid International
>> Szkolenia specjalistyczne
szansą na rozwój kadry – AthenaSoft
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2016 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015