Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 


Od Przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko

R-TrykoskoKoleżanki i Koledzy,

Zbliża się termin 48. Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, zaplanowanego w dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Olsztynie, a więc czas podsumowań naszej 4-letniej kadencji. Sięgam więc pamięcią do sierpniowego numeru „Przeglądu Budowlanego” z 2012 roku, w którym to numerze po raz pierwszy miałem zaszczyt i honor przywitać Szanowne Koleżanki i Kolegów po powierzeniu mi, wolą poprzedniego Zjazdu Delegatów, obowiązków przewodniczącego Związku. Wspomniałem wówczas zarówno o wielkim wyróżnieniu, docenieniu mojej wiedzy i doświadczenia zawodowego w budownictwie oraz dotychczasowego wkładu i wieloletniego zaangażowania w pracę na rzecz Stowarzyszenia, jak i o odpowiedzialności, jaka ciąży na osobie przewodniczącego, wynikającej z mnogości zadań do zrealizowania, tak aby spełniły się oczekiwania całego naszego środowiska zawodowego. dalej

Wpływ zasięgu polaryzacji pręta zbrojeniowego na wyniki elektrochemicznych badań korozyjnych

W zaawansowanej diagnostyce korozyjnej konstrukcji żelbetowych znajomość tzw. powierzchni polaryzacji zbrojenia osłoniętego przez otulinę betonową jest kluczowa i do chwili obecnej w pełni nierozwiązana. Bez zidentyfikowanej powierzchni polaryzacji, czyli powierzchni czynnej elektrody badanej, nie ma możliwości ilościowej oceny zagrożenia korozją zbrojenia. Opisany problem był wielokrotnie dyskutowany na łamach różnych publikacji, jednak jak dotąd nie zwrócono uwagi na potencjalny wpływ na wyniki badań owalnego kształtu elektrody badanej 1 – stalowego pręta zbrojeniowego, do którego w trakcie pomiarów dochodzą prądy polaryzacyjne z płaskiej przeciwelektrody 2 (rys. 1). Zbliżony do opisanego problem badawczy, ale w odniesieniu do elektrod o niewielkich rozmiarach i umieszczonych w naczynku pomiarowym, był dyskutowany w pracy .Dalej

Naprawa silnie zaolejonej
posadzki betonowej

Posadzki znajdujące się w zakładach przemysłowych narażone są na eksploatację w trudnych warunkach środowiskowych. Widoczne na powierzchni betonu plamy i przebarwienia często utrudniają eksploatację posadzek ze względów estetycznych. W halach przemysłowych przebarwienia nie mają z reguły istotnego znaczenia, natomiast w przypadku głębokich ubytków żywicy i betonu w ciągach komunikacyjnych poważnie utrudniają eksploatację obiektu i mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi w nim pracujących. Wpływ substancji ropopochodnych na beton nie jest do końca znany. Zaolejony beton zmienia swoje własności fizykomechaniczne w czasie [1–3]. Zmiana wytrzymałości i tym samym trwałości betonu zależy od jego nasycenia olejem – im jest on wyższy, tym spadek wytrzymałości jest większy. W literaturze definiuje się cztery podstawowe mechanizmy niszczenia betonu: biologiczny (1), chemiczny (2), fizyczny (3) oraz fizykochemiczny (4). Najczęściej mechanizmy te występują jednocześnie, jednak ich ilościowy udział w procesie destrukcji betonu jest zróżnicowany [2–3]. Dalej

 

Nowi przewodniczący w Oddziałach PZITB

PZITB logo

Od 17 lutego do 1 kwietnia br. odbywały się Walne Zgromadzenia Oddziałów PZITB. W dwudziestu czterech Oddziałach na dwadzieścia osiem wybrano nowych przewodniczących. Na drugą kadencję zostali wybrani przewodniczący w Częstochowie, Gdańsku, Piotrkowie Trybunalskim i Wałbrzychu. dalej

Korozja i zniszczenia kształtowników stalowych o przekrojach zamkniętych

Stalowe profile zamknięte o przekrojach kołowych oraz kwadratowych i prostokątnych powszechnie stosowane są jako elementy konstrukcyjne, z których wykonuje się wiele konstrukcji nośnych zarówno eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń – gdzie odizolowane są od warunków atmosferycznych typu woda, zmiany temperatury, oraz na zewnątrz obiektów – gdzie czynniki środowiskowe mają decydujące znaczenie w kontekście wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego, a także wpływ na zmianę ich wartości użytkowych w czasie. Kształtowniki o przekrojach zamkniętych stosowane są prawie we wszystkich rodzajach elementów konstrukcyjnych począwszy od prostych – np. płatwie, słupy, po złożone jak kratownice, przestrzenne i wielopowierzchniowe struktury nośne, struktury powłokowe, wieże, maszty oraz mosty.dalej

Wpływ obniżonej temperatury podczas wiązania na właściwości zapraw do napraw konstrukcji betonowych

Wojn

Projektując naprawy konstrukcji betonowych, uwzględnia się wymagania dotyczące stosowanych wyrobów, właściwości podłoża oraz warunków prowadzenia prac. Większość zapraw cementowych i polimerowo-cementowych przeznaczonych do napraw konstrukcji betonowych powinna być stosowana w zakresie temperatur 5–30°C. W czasie prowadzenia prac, ze względu na jakość i trwałość naprawy, szczególną uwagę przywiązuje się do kontrolowania temperatury i wilgotności w czasie aplikacji zapraw i dojrzewania naprawy [1, 2]. W warunkach klimatycznych Polski, ze względu na wahania temperatury w zakresie bliskim 0°C, istotnym problemem jest prowadzenie prac budowlanych w okresie jesiennym i wczesnowiosennym. Wykonywanie napraw konstrukcji w okresie obniżonej temperatury zobowiązuje wykonawcę do monitorowania zarówno temperatury i wilgotności podłoża, jak i otoczenia oraz do stosowania zabiegów umożliwiających spełnienie wymagań projektu naprawy, obowiązujących norm oraz specyfikacji technicznych dotyczących stosowanych wyrobów i systemów. Niedotrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych, podczas nakładania, wiązania i dojrzewania kolejnych warstw zapraw w systemie, może być przyczyną niespełnienia projektowanej funkcji naprawy, skrócenia jej projektowego okresu użytkowania lub przedwczesnego zniszczenia [3, 4]. 4

 

2016-05

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 05/2016
>>

Summaries in English
05-2016

>> XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku – Janusz Krasnowski
>> FAKRO – 25 lat innowacyjności – wywiad z Januszem Komurkiewiczem członkiem zarządu FAKRO
>> Laureaci konkursu
Fasada Roku 2015
>> SYSTEM GEPOTECH® – powłoki natryskowe na bazie polimoczników
do ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej konstrukcji betonowych i stalowych
– Krzysztof Knop
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2016 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015