Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 07-86/2017
>>

Summaries in English
07-8/2017

Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2017 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Konferencja
AWARIE BUDOWLANE 2017

Od 22 do 26 maja 2017 roku odbywała się w Między-zdrojach kolejna, już XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane. Historia konferencji na temat awarii i katastrof budowlanych zaczęła się w 1974 roku w Szczecinie.
Patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wojewoda i marszałek województwa zachodniopomorskiego, prezydent miasta Szczecina i prezydent miasta Świnoujścia oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i po raz kolejny Amerykański Instytut Betonu (ACI). dalej

Jak bezpiecznie użytkować rusztowanie?

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami pracownicy montujący i demontujący rusztowania powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. Właściwe przeszkolenie i doświadczenie monterów oraz nadzór nad ich pracą powinny zagwarantować nie tylko bezpieczny montaż, ale i prawidłowe wykonanie konstrukcji. Odrębną jednak kwestią jest eksploatacja rusztowań – żeby była bezpieczna, niezbędne jest zapewnienie jeszcze jednego warunku – użytkownik musi wiedzieć, jak bezpiecznie wejść na rusztowanie, właściwie z niego korzystać i zejść. Innymi słowy musi mieć świadomość zagrożeń i wiedzieć, jak ich uniknąć..Dalej

Szalunki ścienne Palisander
w nowej odsłonie

Zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku wymaga od producentów i przedsiębiorców gotowości do dokonywania zmian, modernizacji, a nierzadko rewolucji. Szczególnie zauważalne jest to w branży budowlanej, gdzie na rynku panuje ogromna konkurencja. Wynajdywanie wciąż nowych i innowacyjnych produktów to zatem nie tylko szansa, ale warunek konieczny zdobycia i utrzymania klienta. Funkcjonujący na rynku oraz odnoszący sukcesy producenci i sprzedawcy oferują coraz to nowocześniejsze, bardziej innowacyjne czy proekologiczne produkty. Firmy, którym zależy na dobrej pozycji na rynku, w sposób widoczny podnoszą standardy swoich ofert i poszerzają zakres swoich prac i usług.dalej

O problemach przy budowie
tymczasowego amfiteatru w Opolu

W ostatnich tygodniach Opole stało się głośnym tematem medialnym [11], z powodu odwołania czerwcowego 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. W momencie składania artykułu do druku wszystko wskazywało, że strony ostatecznie doszły do porozumienia i festiwal odbędzie się we wrześniu, choć nie były znane szczegóły dotyczące programu artystycznego imprezy.
Warto przypomnieć, że KFPP po raz pierwszy został zorganizowany w 1963 roku i nie odbył się dotychczas tylko jeden raz, w 1982 roku w czasie stanu wojennego. Zmiana terminu jednak już się wcześniej zdarzyła: w 2010 roku, z powodu remontu stałego amfiteatru na Ostrówku i żałoby narodowej po tragicznym wypadku lotniczym, festiwal opolski odbył się w innym terminie i miejscu, w tymczasowym amfiteatrze wybudowanym w dawnej jednostce wojskowej. Autorka artykułu miała okazję sprawować samodzielną funkcję techniczną przy organizacji tego nietypowego procesu budowlanego, który wtedy wydawał się jednorazowym zdarzeniem. Jednak tegoroczne zamieszanie wokół festiwalu pokazuje, że warto podzielić się doświadczeniami z tej szczególnej inwestycji i uświadomić czytelnikom, że budowa takiego obiektu nie jest tematem ani łatwym, ani szybkim. 4

 

Gala Konkursu
BUDOWA ROKU 2016

27 czerwca 2017 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom Konkursu PZITB Budowa Roku 2016 – XXVII
edycja konkursu została organizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Sędziowie ocenili 39 zrealizowanych budów, nagrody i wyróżnienia przyznano w dziewięciu kategoriach. Najważniejszy tytuł BUDOWA ROKU 2016 (nagroda I stopnia) przypadł 17 obiektom, które charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa. W Gali uczestniczyło ponad 300 gości w tym przedstawiciele największych firm budowlanych, samorządów zawodowych, organizacji związanych z branżą budowlaną. dalej

Wózek rusztowaniowy o rozpiętości 30 m do prac wykończeniowych dolnych powierzchni ustroju mostu

W okolicach Ostródy powstaje nowy odcinek drogi ekspresowej S7 wraz z obwodnicą w ciągu drogi krajowej DK16. W ramach tego zadania budowany jest most MS-3, przenoszący drogę krajową nad ciekiem wodnym Ornowska Struga, istniejącą drogą gminną Ostróda-Brzydowo oraz dwoma projektowanymi zjazdami z drogi gminnej. Obiekt jest czteroprzęsłową konstrukcją typu „extradosed“ o rozpiętościach przęseł 132,5 + 2 × 206,0 + 132,5 m i przekroju poprzecznym w formie trzykomorowej skrzynki o szerokości całkowitej pomostu równej 28,60 m i wysokości konstrukcji od 4,0 m w przęśle do 6,0 m nad podporami pośrednimi. W najwyższym miejscu wyniesienie niwelety mostu nad poziom terenu przekracza 40 m..Dalej

Największy w Europie obiekt typu „extradosed” realizowany w technologii nawisowej

Pręty kompozytowe FRP (Fiber Reinforced Polymer) są coraz chętniej stosowane jako zbrojenie betonu.
Jest to wynikiem korzystnych właściwości tych prętów: niemal całkowitą odpornością na korozję,
brakiem przewodzenia elektrycznego, niezakłócaniem pól elektromagnetycznych oraz niską masą
prętów przy systematycznym obniżaniem się ceny produktu. Najczęściej stosowane jest zbrojenie
z włóknem szklanym GFRP (G – Glass) ze względu na dostępność i relatywnie niską cenę. Wadą zbrojenia
kompozytowego GFRP jest przede wszystkim niski moduł sprężystości, wynoszący od 20 do 30% modułu stali, a także brak możliwości zaginania
prętów. Badania prętów kompozytowych są trudniejsze niż
w przypadku prętów stalowych. Trzeba stosować specjalne sposoby uchwycenia pręta przy rozciąganiu – ze względu na małą odporność na siły poprzeczne,
nie można bowiem umieszczać prętów wprost w szczękach maszyny wytrzymałościowej, przystosowanej
do badania. 4

Wpływ niedokładności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji

Rusztowania budowlane są jednym z ważniejszych obiektów technicznych na większości budów. Ich stosowanie ma na celu zapewnienie dostępu pracownikom do stanowisk pracy na wysokości i w miejscach trudno dostępnych. Między innymi ze względu na specyfikę wykorzystania rusztowań są one bardzo często czynnikiem materialnym, który jest wymieniany w kartach statystycznych wypadków na budowach. 4


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu
komentarz do PN-EN 1504

Autorzy: Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz

PWN, Warszawa 2016

Praca stanowi obszerne kompendium wiedzy o naprawach i ochronie konstrukcji betonowych, a zarazem przystępny komentarz, wręcz przewodnik wprowadzający czytelnika i użytkownika w zawiłości 10-częściowej normy PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji budowlanych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności”. Na podstawie bardzo bogatego studium literatury światowej i krajowej oraz własnych doświadczeń Autorzy przedstawili bardzo aktualną problematykę napraw i ochrony konstrukcji betonowych w kontekście wymagań i zaleceń PN-EN 1504. Cytowane w pracy, dobrze wybrane, fragmenty normy są opatrzone komentarzem ułatwiającym zrozumienie i praktyczne wykorzystanie zaleceń normowych. Na podkreślenie zasługuje zamieszczenie w książce spisu tematycznie związanych i cytowanych norm europejskich z serii EN, międzynarodowych z serii ISO, polskich norm PN, norm niemieckich DIN, brytyjskich BS, francuskich NF, amerykańskich ASTM oraz dokumentów Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Budownictwo a środowisko
Projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych

Autorzy: Praca zbiorowa, redakcja Zbigniew Bromberek

Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB, Poznań 2017

Publikacja prezentuje rezultaty badań wykonanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, głównie przez doktorantów Studium Doktoranckiego „Budownictwo a Środowisko” oraz współpracujących z nimi badaczy. Wiodącymi tematami niniejszej monografii są projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych. Niniejsza monografia została podzielona na dwie części, z których pierwsza prezentuje: modernizm, jego genezę i efekty jako środowisko naszych miast; próby twórczego dostosowania estetyki elewacji wielkopłytowej do wymogów i potrzeb współczesnego użytkownika; problemy wynikające z ponad pięćdziesięcioletniego użytkowania konstrukcji wielkopłytowych. Część druga zawiera rozdziały przedstawiające problematykę nowoczesnego projektowania konstrukcji. W poszczególnych rozdziałach przeczytamy: o barierach wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym; o wzmacnianiu sprężonej płyty kanałowej […]

Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016
Autor: Artur Kisiołek

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Poznań-Środa Wielkopolska 2017

Publikacja obok walorów o znaczeniu technicznym, do których należy syntetyczna prezentacja wybranych systemów stropowych, stanowi oryginalną analizę rynku produktów stropowych, koncentrując się na kwestiach marketingowych. Można ją z całym przekonaniem polecić dla szeroko pojętego grona uczestników procesu budowlanego, w tym głównie projektantów, wykonawców oraz ostatecznych nabywców.
Zaletą recenzowanej pracy jest to, iż przedstawia problematykę widzianą w dwóch płaszczyznach. Autor z jednej strony jako inżynier wykazuje znakomitą znajomość zagadnień technicznych, z drugiej zaś jako ekonomista sprawnie porusza się w obszarze reguł rynkowych, a zwłaszcza działań marketingowych.Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015