Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
autodesk
baner


Pierwsze posiedzenie
Zarządu Głównego PZITB
w 2014 r.

2014-zarząd

18 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. (…) Przewodniczący podkreślił wagę konferencji organizowanych przez PZITB, ich wysoki poziom merytoryczny oraz to że przynoszą one zyski finansowe, a ich organizatorzy kupują dla uczestników wydawnictwa PZITB. Wielkim sukcesem w roku 2013 zakończyła się kolejna edycja konkursu Budowa Roku, zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym.dalej

Kolejne Targi BUDMA za nami

Budma

W jaki sposób kreować przestrzeń i budynki tak, aby z czasem kształtowały one nas samych? W jaki sposób korzystać z najnowszej technologii, jakich materiałów użyć by powstająca wokół nas architektura spełniała coraz bardziej rygorystyczne wymogi budynków energooszczędnych? Jakie rozwiązania pozwolą nam budować szybko i solidnie, zachowując jednocześnie korzystny wskaźnik rentowności inwestycji? Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać podczas marcowych Targów BUDMA..Dalej

Kablobetonowe belki podsuwnicowe po 50 latach eksploatacji

Duża część istniejących w Polsce hal przemysłowych wybudowana została w technologii betonu prefabrykowanego w latach 60. ubiegłego stulecia. Biorąc pod uwagę dobiegający już końca okres projektowanej trwałości tych obiektów, powstaje pytanie o bezpieczeństwo dalszego użytkowania tych konstrukcji, a w szczególności ich elementów sprężonych, takich jak belki podsuwnicowe czy dźwigary dachowe. Dalej

 

Z życia KMK PZITB

KMK

Komitet Młodej Kadry PZITB jest prężnie rozwijającym się stowarzyszeniem zrzeszającym studentów i absolwentów budownictwa oraz kierunków pokrewnych. W ramach działań Komitetu organizowane są cyklicznie Zjazdy Młodej Kadry PZITB, które służą m.in. integracji młodzieży zrzeszonej w Kołach Młodych PZITB z oddziałów z całej Polski. dalej

Konstrukcyjne zastosowanie surowej ziemi jako materiału budowlanego

Do XX wieku budownictwo z surowej ziemi było upowszechnioną
techniką budowlaną we wszystkich kulturach świata (rys. 1). Do dzisiaj co trzeci człowiek na świecie mieszka w domu wybudowanym z ziemi, zaś w krajach rozwijających się więcej niż połowa ludności [1]. Budownictwo
z ziemi, po stuletnim zapomnieniu w krajach rozwiniętych odkrywane jest dziś na nowo. Współczesne realizacje obiektów z ziemi dowodzą, że obecnie jesteśmy w stanie konstruować tego typu ekologiczne
domy o nowoczesnym standardzie. 4

Zarządzanie zasobami
w harmonogramowaniu wieloobiektowych
przedsięwzięć budowlanych
z wykorzystaniem teorii szeregowania zadań

Harmonogramowanie przedsięwzięć wieloobiektowych jest zagadnieniem, z którym można spotkać się w praktyce wykonawczej. Polega ono na realizacji wielu obiektów budowlanych lub ich części, o podobnym sposobie realizacji np. konstrukcji, co powoduje, że wymagają wykonania zbioru takich samych rodzajów robót. Takie przedsięwzięcia np. osiedla domów jednorodzinnych czy grupy innych obiektów budowlanych, można realizować za pomocą grup roboczych, które są wyspecjalizowane do realizacji robót jednego rodzaju w każdym z obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia. 4

 

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2014 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

04-2014

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 04/2014
>> English Summaries 04
>> Nowy projekt ustawy restrukturyzacyjnej
szansą dla przedsiębiorców na wyjście z kłopotów
Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński
>> Beton bez szans
QuickOut – Chemical Solutions
   

 

 


"Przegląd Budowlany" poleca:

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów
Autor: Anna Rawska-Skotniczy

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania
wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich.
Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie
1 – czyli obciążeń. Omówione zostały:
• Podstawowe definicje związane z obciążeniami,
• Metodologia definiowania obciążeń w programach
komputerowych,
• Wprowadzenie do Eurokodów obciążeniowych oraz
charakterystyka norm,
• Oddziaływania stałe oraz zmienne, oddziaływania
śniegiem, wiatrem, termiczne, obciążenia oblodzeniem,
oddziaływania wyjątkowe,
• Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji,
które po raz pierwszy zostały zdefiniowane w odrębnej
normie.

Fundamenty palowe.
Badania i zastosowania. Tom 2

Autor: Kazimierz Gwizdała

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i eksploatacji fundamentów palowych. Istotne znaczenie mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne jako podłoże do posadowienia budowli.
W tomie 2 przedstawiono:
• Badania statyczne i dynamiczne nośności pali,
• Pale i ustroje palowe obciążone siłami poziomymi,
• Zastosowanie fundamentów płytowo-palowych,
• Oddziaływanie środowiskowe na fundamenty palowe
i fundamenty głębokie.
Książka jest bogato
ilustrowana przykładami
rozwiązań konstrukcyjnych
i zdjęciami
z placów budowy
popartymi spostrzeżeniami
praktycznymi autora

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6
i norm związanych.
Tom 1

Autorzy: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński,
Adam Piekarczyk,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Konstrukcje murowe SA najprawdopodobniej będą nadal najczęściej wykonywanymi w budownictwie powszechnym.
Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w teorii konstrukcji, materiałów i technologii wznoszenia konstrukcji murowanych, stawiając je na równi ze stalowymi czy żelbetowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów murowych i zapraw, współczesne mury stały się o wiele mniej masywne, spełniając oprócz wymogów nośności i stateczności, także dość ostre wymagania w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. W książce przedstawiono podstawy projektowania konstrukcji oraz procedury doboru materiałów, zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa murów zgodnie z przepisami
europejskimi.


Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA
Przetargi
i zlecenia budowlane
eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007