Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
baner


Od Przewodniczącego PZITB, Ryszarda Trykosko

Prezes PZITBSzanowne Koleżanki
i Koledzy,

W dniach 14-19 września 2014 r. odbywa się coroczna Konferencja Naukowa organizowana przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki PZITB w Krynicy.
Konferencja krynicka inauguruje jesienny sezon spotkań naukowych i sympozjów organizowanych staraniem naszych Komitetów oraz oddziałów terenowych. Wspomnę więc tylko, że kolejnym znaczącym będzie sympozjum pt. „Przeprawa mostowa przez Wisłę koło Kwidzyna”, organizowane 16 października 2014 r. w Gdańsku wspólnie przez ZG PZITB przy współpracy z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wspominam gdańskie sympozjum celowo, gdyż jest ono przykładem wzorcowo układającej się współpracy naszych członków zrzeszonych zarówno w PZITB, jak i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. O tym wydarzeniu informuje także okolicznościowa strona „Organizatorów, Partnerów i Mediów” zamieszczona w niniejszym numerze Przeglądu Budowlanego oraz artykuł omawiający zastosowanie specjalnych rozwiązań z zakresu deskowań dla unikatowej konstrukcji żelbetowej kwidzyńskiego mostu, autorstwa inżynierów z PERI Polska.(...)dalej

20 lat MC Bauchemie w Polsce

MC Bauchemie

W tym roku firma MC Bauchemie obchodzi 20-lecie działalności na rynku polskim, to również jubileusz oddziału Botament należącego do grupy MC.
Z tej okazji 5 września 2014 roku na terenie zakładu w Środzie Wlkp. została zorganizowana impreza jubileuszowa. Wśród licznie zgromadzonych osób mieliśmy ogromną przyjemność gościć naszych kontrahentów, dostawców, przedstawicieli władz oraz uczelni wyższych, pracowników, jak również przyjaciół firmy. Przed rozpoczęciem imprezy odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył zarząd firmy oraz kierownicy z poszczególnych działów.
Oficjalną część spotkania otworzyła Dyrektor Alina Stelmach dziękując
w swoim wystąpieniu wszystkim przybyłym gościom za długoletnią i owocną współpracę. W czasie trwania spotkania goście mieli możliwość zwiedzenia zakładu, obejrzenia miejsc na co dzień niedostępnych dla szerokiej publiczności, czyli linii produkcyjnych i laboratoriów..Dalej

Diagnostyka, wzmacnianie
i monitorowanie żelbetowych
i sprężonych zbiorników
na materiały sypkie i ciecze

Runkiewicz

Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze, eksploatowane od ponad 50. lat [2], z powodu ich nieodpowiedniego stanu technicznego często poddawano badaniom in situ. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że podstawową przyczyną takiego stanu był brak właściwego zabezpieczenia konstrukcji tych obiektów przed korozją, przy czym uszkodzenia tym spowodowane powstawały wskutek błędów, jakie występowały na etapie projektowania, wykonywania jak i eksploatacji zbiorników. Zagadnienia te były przedmiotem wielu publikacji, w tym większości politechnik (np. [1, 2]) oraz Instytutu Techniki Budowlanej [3-9]. Monitorowanie obiektów budowlanych, zarówno w postaci pomiarów in situ, jak i bezprzewodowe, jest od szeregu lat przedmiotem prac m. in. ITB [10]. Ochrona antykorozyjna zbrojenia była niewystarczająca we wszystkich badanych przypadkach, a uszkodzenia tego rodzaju wpływały na zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji. Dalej

Wybrane osiągnięcia starożytnej geotechniki

Sekowski

(…) Już za rządów władców chaldejskich (Nabopalassar, Nebokandnezer) wybudowano m.in. drogę procesyjną (mezopotański bruk). Dróg z takim kunsztem aż do czasów rzymskich nie budował nikt inny. Innym cudem
chaldejskich władców był most (najstarszy) przez Eufrat, długości 116 m zbudowany na siedmiu podporach kamiennych. W 539 r. p.n.e. Pers Cyrus zdobył Babilonię, a stworzone przez niego Imperium Perskie funkcjonowało m.in. na terenie Babilonii przez ponad 2 stulecia. To wówczas, za panowania Kserksesa, pokaz swoich umiejętności inżynierskich dali Fenicjanie, wykonując (najprawdopodobniej ze znajomością kąta stoku naturalnego) kanał przez przesmyk półwyspu Atos w 480 r. p.n.e. Cywilizacja egipska (3350 r. p.n.e. – 332 r. n.e), powszechnie kojarzy się z budową monumentalnych piramid, których wykonanie nawet przez współczesnych postrzegane jest jako nie lada wyczyn. Piramida wybudowana przez faraona Chufu (Cheopsa) ok. 2560 r. p.n.e. to największa, po Murze Chińskim, pojedyncza budowla starożytności. Dalej

 

Most w Kwidzynie. Unikatowa konstrukcja żelbetowa
ze specjalnymi rozwiązaniami
z zakresu deskowań

most

W czerwcu 2013 roku oddano do użytkowania przeprawę mostową przez Wisłę w okolicach Kwidzyna. Była to długo wyczekiwana, w szczególności przez mieszkańców Powiśla, inwestycja. Z tego też względu postępy prac były bacznie obserwowane nie tylko przez służby do tego powołane, ale również społeczność lokalną. Most w Kwidzynie (a raczej w Korzeniewie pod Kwidzynem) to szczególna konstrukcja. Jest on najdłuższym obiektem typu extradosed w Europie oraz jednym z najdłuższych na świecie (piąty pod względem rozpiętości przęsła). Nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę, iż tego rodzaju projekt wymaga szczególnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz specjalnej technologii procesu budowlanego. Tematem artykułu są te zagadnienia, a ściślej technologiczne rozwiązania z zakresu deskowań.dalej

XXVII Krajowa Narada Seniorów PZITB - Bielsko Biała 2014

Seniorzy

W dniach 14-16 maja 2014 roku odbyła się XXVII Krajowa Narada Seniorów PZITB w Bielsku Białej. Miejscem Narady był Hotel Dębowiec przy ul. Armii Krajowej 220. Inicjatorem KNS było Prezydium Głównej Komisji Seniorów PZITB , a organizatorem był Oddział PZITB w Bielsku Białej i Zarząd Koła Seniorów tego Oddziału. Przewodniczącym Oddziału PZITB jest kol. Janusz Kozula, a Przewodniczącym Koła Seniorów jest kol. Bogusław Chrobak. W Naradzie uczestniczyły 22 osoby z 16 Kół Seniorów PZITB oraz zaproszeni goście z następujących Oddziałów PZITB : Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław.
Naradę otworzył Przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej kol. Janusz Kozula, który powitał seniorów i zaproszonych gości, życzył owocnych obrad. Przedstawił historię Oddziału i przypomniał o planach Oddziału na najbliższą przyszłość. Poinformował o jego aktualnej działalności, która jest szeroka, biorąc pod uwagę organizację takich wydarzeń jak: współorganizowanie największej w Polsce konferencji „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji”, organizowanie konferencji „Ekologia i Budownictwo”, prowadzenie szkoleń seminaryjnych (ok. 25 rocznie), organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów technicznych, wydawanie kwartalnika „Informacje”. 4

Uszkodzenia wyprawy tynkarskiej jako następstwa błędów projektowych i wykonawczych

Niedostatkiewicz

Konieczność szybkiego tempa realizacji inwestycji budowlanych pociąga za sobą możliwość powstawania niedociągnięć i niedoskonałości, zarówno na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, jak również bezpośredniego wykonawstwa robót budowlanych. Wynikiem popełnionych błędów może być powstanie zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji, jak również bezpieczeństwa użytkowania, a sam obiekt może kwalifikować się do uznania go jako znajdujący się w stanie przedawaryjnym zagrażającym powstaniu awarii budowanej. 4

Model energetycznego audytu miejskiego jako instrument służący efektywnemu oszczędzaniu energii w mieście

Ostańska

Uzyskanie lepszej efektywności energetycznej jest związane m.in. z koniecznością osiągnięcia celu indykatywnego oszczędności energii zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE (9% w roku 2016 w stosunku do roku 2007). „W pakiecie energetycznym Komisja Europejska nałożyła na kraje UE obowiązek 20% redukcji emisji CO2 do roku 2020 jako jeden z elementów ochrony klimatu…” Najnowsze badania (2010–2011), przeprowadzone dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez Uniwersytet Zielonogórski, potwierdziły możliwość wieloaspektowej oszczędności energetycznej obiektów eksploatowanych w mieście i potrzebę pilnego podjęcia interdyscyplinarnych działań naprawczych, które należy sukcesywnie wdrażać i monitorować, np. za pomocą szablonu MDN+R. Efektywne zarządzanie poszczególnymi budynkami implikuje wzrost jakości energetycznej jednostek urbanistycznych, która ma istotny wpływ na koszt utrzymania tych obszarów. Dotyczy to nie tylko obiektów gminnych, za które władze są odpowiedzialne, ale również całych dzielnic czy spółdzielni mieszkaniowych, które nie wykazują, jak dotąd, dużego zainteresowania planowaniem długoterminowych działań wymagających zarówno szerokiego, ale jednocześnie spójnego techniczno-ekonomiczno-ekologicznego myślenia. Dalej

 

 

10-2014

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 10/2014
>>

English Summaries 10

>> Zmiany w upadłości
konsumenckiej – skutki dla
konsumentów i przedsiębiorców
>> Dostosowanie wielkopłytowego
budownictwa mieszkaniowego
do współczesnych wymagań i potrzeb
>>

XII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem - INFRAstruktura

>> Magashor – mocne podparcie każdej konstrukcji. Najsilniejszy wśród systemów dostępnych na rynku! - Palisander
>> Zaufanie i partnerstwo – PERI na budowie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT – Patrycja Pisklewicz – PERI
>> 20 lat fabryki Ruukki w Żyrardowie
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2014 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 

 


"Przegląd Budowlany" poleca:
Knauf Mendera Halicka

Obliczanie konstrukcji żelbetowych
według Eurokodu 2
Zasady ogólne i zasady dotyczące budynków

Autor: Michał Knauff

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przestawione w sposób prostszy niż w normie. W sposób uporządkowany i przejrzysty zostały także opisane: przepisy dotyczące obliczania ze względu na ścinanie, informacje dotyczące wyznaczania wytrzymałości
betonu i współczynnika pełzania w zależności od jego wieku, sposoby obliczania sił wewnętrznych w silosach, konsekwencje zastosowania
tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowanie tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych.

Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięciaAutorzy: Zbigniew Mendera, Leszek Szojda,
Grzegorz Wandzik

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce omówiono zasady projektowana kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Autorzy przybliżają najaktualniejsze wymagania wynikające z wprowadzenia w Polsce norm europejskich PN-EN. Książka ma na celu ułatwienie projektantom nawigacji w rozbudowanej strukturze norm obowiązujących od 2010 roku. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono ogólne wiadomości związane z projektowaniem linii elektroenergetycznych, w tym stosowaną terminologię, metody zapewnienia niezawodności linii przesyłowych, podstawowe elementy linii elektroenergetycznych:

– przewody i izolatory, a także podstawowe wymagania elektryczne mające wpływ na kształtowanie konstrukcji wsporczych;

– normowe zasady określania oddziaływań na przewody i słupy;

– analizę przewodów według zasad mechaniki cięgien wraz z ustalaniem sił oddziaływania przewodów na konstrukcje wsporcze.

Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze
Autorzy: Anna Halicka, Dominika Franczak

Wydawnictwo Naukowe PWN 2013

Drugi tom nowoczesnego podręcznika poświęconego
projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich. Autorki kompleksowo omówiły najważniejsze zasady i reguły obliczeniowe dotyczące projektowania, realizacji i napraw zbiorników przemysłowych,
zbiorników w oczyszczalniach ścieków i zbiorników wodociągowych.
W pierwszej części tego tomu opisały; oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki (Eurokod 2-3 – projektowanie zbiorników żelbetowych, Eurokod 1-4 – obciążenia oddziałujące na zbiorniki i silosy), zasady obliczania sił wewnętrznych na ściany zbiorników o przekroju kołowym oraz na zbiorniki prostopadłościenne; obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych; zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia zbiorników; wykonawstwo, szczególne konstrukcje zbiorników oraz ich trwałość, awarie i naprawy.Szczególną zaletą książki są wyczerpujące omówienia i komentarze do wymagań normowych w zakresie projektowania zbiorników na ciecze.


 

 

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007