Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

2017-06

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 06/2017
>>

Summaries in English
06/2017

W numerze
01-2017
publikujemy listę dziekanów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska

Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2017 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

REKLAMA

xx

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 

50-lecie Filii Politechniki
Warszawskiej w Płocku

18 kwietnia 1967 roku zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego powołano Filię Politechniki Warszawskiej
w Płocku. Pół wieku później prężnie rozwijająca się i działająca uczelnia, na dobre zakorzeniona w mieście
i regionie, świętuje swój okrągły jubileusz istnienia. Uroczysta
50. Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 rozpoczęła szereg wydarzeń towarzyszących obchodom rocznicy. Główne uroczystości zostały zaplanowane na 22 kwietnia i były okazją do chwili refleksji nad historią i znaczeniem płockiej uczelni, a także do spotkań w gronie jej pracowników, absolwentów, studentów czy sympatyków i przyjaciół Politechniki Warszawskiej. W obchodach
uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, a także instytucji i firm współpracujących z uczelnią na co dzień. dalej

Intersoft: programy dla architektów, konstruktorów i instalatorów

Intersoft

System ArCADia BIM

ArCADia-RAMA

Interaktywne Tablice lniynlerskle.Dalej

Połączenia konstrukcyjne i ruchome w ścianach zbiorników żelbetowych w aspekcie obciążeń wymuszonych

Według PN-EN 1992–3 [2] obliczenia dotyczące kontroli zarysowania od obciążeń wymuszonych można wykonać poprzez zastosowanie odpowiednio dużej powierzchni
zbrojenia, która zapewni ograniczenie maksymalnej szerokości rysy lub poprzez zastosowanie połączeń ruchomych, zapewniających całkowitą lub częściową swobodę
przemieszczeń przyległych krawędzi elementów. Drugie podejście nie zostało w PN-EN 1992–3 [2] szczegółowo
objaśnione. Brak jest chociażby informacji, czy w połączeniu ruchomym należy dążyć do zapewnienia
całkowitej czy też częściowej swobody przemieszczenia. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości
stosowania połączeń konstrukcyjnych oraz ruchomych w ścianach zbiorników w świetle znacznie obszerniejszych
wytycznych normy BS 8007.

Niezależnie od przyjętego wariantu konstrukcyjnego (tabela N.1 w [2]) ryzyko zarysowania wynikające z obciążeń wymuszonych należy minimalizować między innymi
poprzez ograniczenie zmian temperatury konstrukcji,
wynikających zarówno z rozwoju ciepła hydratacji oraz wpływu czynników zewnętrznych [5]. Sposoby wykonywania połączeń konstrukcyjnych w aspekcie technologicznym
przedstawiono m.in. w pracy [3]. Bardzo duże znaczenie ma kolejność betonowania fragmentów płyt
lub segmentów ścian. Pozostawienie swobodnych krawędzi elementów konstrukcyjnych znacząco pomaga zredukować skrępowanie odkształcenia powstałe na etapie dojrzewania betonu. Jeśli wymagana jest monolityczna
ciągłość konstrukcji, to powierzchnia wymaganego zbrojenia w celu kontroli zarysowania od wczesnych efektów
termicznych może być zredukowana poprzez zastosowanie tymczasowo otwartych sekcji (rys. 1a). Ich szerokość, czyli odległość pomiędzy sąsiednimi segmentami ścian nie powinna być większa niż 1 m. Nie może ona być też zbyt wąska, aby można było właściwie zagęścić beton, zwłaszcza w obrębie taśm uszczelniających.dalej

 

Open BIM „Projektowanie Przyszłości” po raz czwarty

20 kwietnia w warszawskim Pałacu Lubomirskich odbyła się czwarta już edycja konferencji Open BIM „Projektowanie Przyszłości”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmiało: „Podążamy OTWARTĄ ścieżką”. Podobnie jak podczas ubiegłych edycji, także i w tym
roku można było odwiedzać stoiska licznych wystawców – firm będących partnerami i partnerami merytorycznymi wydarzenia.
Głównym tematem konferencji były zagadnienia Open BIM i możliwości, jakie daje w procesie inwestycyjnym. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się z uczestnikami specjaliści z Polski oraz z zagranicy. Pierwszy panel otwierało wystąpienie Iaina Leydena, reprezentującego organizację RICS, która objęła patronatem tegoroczne wydarzenie. Następni przedstawili
prezentacje: Andres Garcia Damjanov z New Forma i Paweł Przybyłowicz z WSC Sp. z o.o. dalej

Popularność oraz kryteria wyboru
systemów stropowych w Polsce, część II

Brak analiz rynku rozwiązań stropowych w Polsce był impulsem do zaplanowania i przeprowadzania badań obejmujących zarówno popularność, jak i kryteria
wyboru tego produktu budowlanego. W części pierwszej publikacji przedstawiono popularność
następujących systemów: stropów monolitycznych; gęstożebrowych stropów typu Teriva; gęstożebrowych
stropów belkowo-pustakowych ceramicznych; gęstożebrowych
stropów belkowo-pustakowych na belce strunobetonowej; zespolonych stropów typu Filigran; systemów stropowych z żelbetowych płyt kanałowych np. typu
„S”; systemów stropowych ze strunobetonowych płyt kanałowych.
Projekt badawczy pt. „Polski rynek systemów stropowych”, którego organizatorem był Wydział Ekonomiczny
Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp., został przeprowadzony w okresie wrzesień 2015 – luty 2016 r. Zbiorcze wyniki badań zostały omówione w monografii „Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni
lat 2015–2016”..Dalej

Badania fizycznych i wytrzymałościowych
właściwości kompozytowych prętów zbrojeniowych w świetle norm

Pręty kompozytowe FRP (Fiber Reinforced Polymer) są coraz chętniej stosowane jako zbrojenie betonu.
Jest to wynikiem korzystnych właściwości tych prętów: niemal całkowitą odpornością na korozję,
brakiem przewodzenia elektrycznego, niezakłócaniem pól elektromagnetycznych oraz niską masą
prętów przy systematycznym obniżaniem się ceny produktu. Najczęściej stosowane jest zbrojenie
z włóknem szklanym GFRP (G – Glass) ze względu na dostępność i relatywnie niską cenę. Wadą zbrojenia
kompozytowego GFRP jest przede wszystkim niski moduł sprężystości, wynoszący od 20 do 30% modułu stali, a także brak możliwości zaginania
prętów. Badania prętów kompozytowych są trudniejsze niż
w przypadku prętów stalowych. Trzeba stosować specjalne sposoby uchwycenia pręta przy rozciąganiu – ze względu na małą odporność na siły poprzeczne,
nie można bowiem umieszczać prętów wprost w szczękach maszyny wytrzymałościowej, przystosowanej
do badania. 4


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu
komentarz do PN-EN 1504

Autorzy: Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz

PWN, Warszawa 2016

Praca stanowi obszerne kompendium wiedzy o naprawach i ochronie konstrukcji betonowych, a zarazem przystępny komentarz, wręcz przewodnik wprowadzający czytelnika i użytkownika w zawiłości 10-częściowej normy PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji budowlanych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności”. Na podstawie bardzo bogatego studium literatury światowej i krajowej oraz własnych doświadczeń Autorzy przedstawili bardzo aktualną problematykę napraw i ochrony konstrukcji betonowych w kontekście wymagań i zaleceń PN-EN 1504. Cytowane w pracy, dobrze wybrane, fragmenty normy są opatrzone komentarzem ułatwiającym zrozumienie i praktyczne wykorzystanie zaleceń normowych. Na podkreślenie zasługuje zamieszczenie w książce spisu tematycznie związanych i cytowanych norm europejskich z serii EN, międzynarodowych z serii ISO, polskich norm PN, norm niemieckich DIN, brytyjskich BS, francuskich NF, amerykańskich ASTM oraz dokumentów Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Budownictwo a środowisko
Projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych

Autorzy: Praca zbiorowa, redakcja Zbigniew Bromberek

Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB, Poznań 2017

Publikacja prezentuje rezultaty badań wykonanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, głównie przez doktorantów Studium Doktoranckiego „Budownictwo a Środowisko” oraz współpracujących z nimi badaczy. Wiodącymi tematami niniejszej monografii są projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych. Niniejsza monografia została podzielona na dwie części, z których pierwsza prezentuje: modernizm, jego genezę i efekty jako środowisko naszych miast; próby twórczego dostosowania estetyki elewacji wielkopłytowej do wymogów i potrzeb współczesnego użytkownika; problemy wynikające z ponad pięćdziesięcioletniego użytkowania konstrukcji wielkopłytowych. Część druga zawiera rozdziały przedstawiające problematykę nowoczesnego projektowania konstrukcji. W poszczególnych rozdziałach przeczytamy: o barierach wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym; o wzmacnianiu sprężonej płyty kanałowej […]

Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016
Autor: Artur Kisiołek

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Poznań-Środa Wielkopolska 2017

Publikacja obok walorów o znaczeniu technicznym, do których należy syntetyczna prezentacja wybranych systemów stropowych, stanowi oryginalną analizę rynku produktów stropowych, koncentrując się na kwestiach marketingowych. Można ją z całym przekonaniem polecić dla szeroko pojętego grona uczestników procesu budowlanego, w tym głównie projektantów, wykonawców oraz ostatecznych nabywców.
Zaletą recenzowanej pracy jest to, iż przedstawia problematykę widzianą w dwóch płaszczyznach. Autor z jednej strony jako inżynier wykazuje znakomitą znajomość zagadnień technicznych, z drugiej zaś jako ekonomista sprawnie porusza się w obszarze reguł rynkowych, a zwłaszcza działań marketingowych.Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015