Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Konferencja banerKonferencja Energ Baner
baner


Zakończenie drążenia drugiej rury tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku

9 czerwca 2014 roku o godz. 14.00 na budowie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą miała miejsce uroczystość zakończenia drążenia drugiej rury tunelu. Uczestniczyła w niej Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Gospodarzami uroczystości byli Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska oraz Ryszard Trykosko, prezes Zarządu Gdańskich Inwestycji Komunalnych, firmy pełniącej rolę inwestora zastępczego na tej budowie. Uroczystość zaszczycili
również swoją obecnością: Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP, Paweł Orłowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Michał Owczarczak, wicewojewoda pomorski. Stronę hiszpańską reprezentowali przedstawiciele firmy Obrascon Huarte Lain S.A. na Europę oraz kierownictwo techniczne firmy, generalnego wykonawcy.dalej

Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych (cz. 1)

Problem bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budowli wznoszonych
w technologii prefabrykowanej
z żelbetowych elementów wielkowymiarowych stanowi w chwili obecnej temat dyskusji wielu środowisk (np. [2]), nagłaśniany jest również w środkach masowego przekazu, nierzadko bez wskazania wiarygodnych źródeł merytorycznych. Zainteresowanie problematyką „wielkiej płyty” jest uzasadnione z uwagi na znaczny, ok. 30% udział tego typu budownictwa [3]
w zasobach mieszkaniowych Polski (rys. 1) oraz aktualne wymagania normowe, według których wszystkie budynki mieszkalne powinny spełniać kryterium projektowego okresu użytkowania 50 lat..Dalej

Współczynnik intensywności naprężeń w betonie a jego wytrzymałość na ściskanie

Beton, który jest materiałem uniwersalnym, wieloskładnikowym, heterogenicznym i anizotropowym, jest jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych powszechnie stosowanym w budownictwie. Wpływa na to łatwy dostęp do jego składników, dość niskie koszty wytworzenia, możliwość stosowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, możliwość wznoszenia budowli i wykonywania konstrukcji w różnych technologiach. Eksploatacja konstrukcji budowlanych powoduje ich fizyczne zużycie, elementy betonowe i żelbetowe ulegają destrukcji. Z powodu bardzo wysokich kosztów budowy nowych obiektów użytkowane konstrukcje muszą być naprawiane i wzmacniane różnymi metodami. Zdarza się, że konstrukcje zaprojektowane poprawnie ulegają katastrofalnemu zniszczeniu w wyniku nagłego pękania. Wspólnym mianownikiem takich sytuacji jest obecność pęknięć pierwotnych. W konstrukcjach stalowych mogą być one efektem np. błędnego spawania, w betonowych – np. zjawisk skurczowych. Dalej

 

Rozstrzygnięcie Konkursu PZITB Budowa Roku 2013

17 czerwca 2014 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość rozdania nagród Laureatom Konkursu PZITB Budowa Roku 2013. XXIV edycja Konkursu organizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa dobiegła końca. Sędziowie, którzy ocenili blisko 70 zrealizowanych budów i wyłonili laureatów spośród inwestorów, deweloperów i generalnych wykonawców obiektów budowlanych
we wszystkich rodzajach budownictwa przyznali nagrody obiektom,
które charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych
i wykończeniowych – podsumował Konkurs Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Zdzisław Binerowski
.dalej

Spotkanie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie z władzami instytucji wspierających

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało zainicjowane
przez Głównego Inspektora Pracy, przy wsparciu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Dnia 26 sierpnia 2010 roku, z inicjatywy Przewodniczącego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wiktora Piwkowskiego oraz Głównego Inspektora Pracy, Tadeusza Zająca, sześciu Generalnych Wykonawców – Bilfinger Berger (obecnie Bilfinger Infrastructure), Budimex, Hochtief Polska, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud – zawarło Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, do którego 13 września dołączył również Mostostal Warszawa. 4

Stan awaryjny stropu w budynku użyteczności publicznej będący
następstwem błędów projektowych i wykonawczych

Jednym z ważniejszych elementów budynku jest podłoga i jej warstwa wierzchnia, czyli posadzka. Podłoga jest głównym elementem wykończenia umożliwiającym swobodne, bezpieczne poruszanie się ludzi, środków transportu i zwierząt, właściwe składowanie materiałów, prawidłową eksploatację wyposażenia technologicznego oraz dającym możliwość kształtowania estetycznego wnętrza. Posadzki są nieodzowną częścią każdej inwestycji budowlanej. Począwszy od małych inwestycji, tj. domy jednorodzinne, mieszkania, garaże osiedlowe, małe punkty handlowo–usługowe itp., a skończywszy na wielkowymiarowych
inwestycjach, takich jak galerie handlowe, hale produkcyjne, obiekty sportowe, hurtownie czy też hale logistyczne. Posadzki muszą być funkcjonalnie i ekonomicznie, dostosowane do warunków eksploatacji budownictwa mieszkaniowego, ogólnego oraz zakładów przemysłowych. 4

 

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2014 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

07/8 2014

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 07-8/2014
>>

English Summaries 07-8

>> Deskowania i rusztowania na budowie spalarni w Koninie – ULMA
>> Stoliki brzegowe na budowie biurowca West Gate we Wrocławiu - VR ULMA
>> Rusztowania widziane okiem producenta – wytyczne przy zakupie/wynajmie rusztowań - PiGR
>> Magashor – mocne podparcie każdej konstrukcji. Najsilniejszy wśród systemów dostępnych na rynku! - Palisander
>> Zaufanie i partnerstwo – PERI na budowie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT – Patrycja Pisklewicz – PERI
>> 20 lat fabryki Ruukki w Żyrardowie
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 


"Przegląd Budowlany" poleca:
Knauf Mendera Halicka

Obliczanie konstrukcji żelbetowych
według Eurokodu 2
Zasady ogólne i zasady dotyczące budynków

Autor: Michał Knauff

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przestawione w sposób prostszy niż w normie. W sposób uporządkowany i przejrzysty zostały także opisane: przepisy dotyczące obliczania ze względu na ścinanie, informacje dotyczące wyznaczania wytrzymałości
betonu i współczynnika pełzania w zależności od jego wieku, sposoby obliczania sił wewnętrznych w silosach, konsekwencje zastosowania
tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowanie tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych.

Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięciaAutorzy: Zbigniew Mendera, Leszek Szojda,
Grzegorz Wandzik

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce omówiono zasady projektowana kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Autorzy przybliżają najaktualniejsze wymagania wynikające z wprowadzenia w Polsce norm europejskich PN-EN. Książka ma na celu ułatwienie projektantom nawigacji w rozbudowanej strukturze norm obowiązujących od 2010 roku. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono ogólne wiadomości związane z projektowaniem linii elektroenergetycznych, w tym stosowaną terminologię, metody zapewnienia niezawodności linii przesyłowych, podstawowe elementy linii elektroenergetycznych:

– przewody i izolatory, a także podstawowe wymagania elektryczne mające wpływ na kształtowanie konstrukcji wsporczych;

– normowe zasady określania oddziaływań na przewody i słupy;

– analizę przewodów według zasad mechaniki cięgien wraz z ustalaniem sił oddziaływania przewodów na konstrukcje wsporcze.

Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze
Autorzy: Anna Halicka, Dominika Franczak

Wydawnictwo Naukowe PWN 2013

Drugi tom nowoczesnego podręcznika poświęconego
projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich. Autorki kompleksowo omówiły najważniejsze zasady i reguły obliczeniowe dotyczące projektowania, realizacji i napraw zbiorników przemysłowych,
zbiorników w oczyszczalniach ścieków i zbiorników wodociągowych.
W pierwszej części tego tomu opisały; oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki (Eurokod 2-3 – projektowanie zbiorników żelbetowych, Eurokod 1-4 – obciążenia oddziałujące na zbiorniki i silosy), zasady obliczania sił wewnętrznych na ściany zbiorników o przekroju kołowym oraz na zbiorniki prostopadłościenne; obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych; zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia zbiorników; wykonawstwo, szczególne konstrukcje zbiorników oraz ich trwałość, awarie i naprawy.Szczególną zaletą książki są wyczerpujące omówienia i komentarze do wymagań normowych w zakresie projektowania zbiorników na ciecze.


 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007