Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2019 >>

PB 10/2018

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 10/2018
>>

Summaries in English
10
/2018

>>

Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Prokocimiu – WARBUD

>>

Rusztowanie PERI UP Easy
zdało egzamin celująco! – PERI

>>

Szalunek ścienny ALFA
– rozwiązanie uniwersalne – PALISANDER

>>

Szybkość deskowania
w nowym wymiarze – DOKA

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Oddział PZITB
w Częstochowie

został powołany 23 marca 1953 roku. Pierwszym przewodniczącym zarządu Oddziału został Edward Górski. W latach świetności Oddział liczył ponad 800 członków. Jednak czas zmian ustrojowych w naszym kraju nie oszczędził także nas. Liczba członków Oddziału znacząco spadła. Niektóre dawne formy działania stowarzyszenia straciły rację bytu.
Dziś PZITB O/Częstochowa liczy ok. 90 członków. Nasi przedstawiciele aktywnie włączają się w prace komisji i komitetów przy Zarządzie Głównym, pełniąc także funkcje w ZG PZITB. Zarząd Oddziału PZITB w Częstochowie uczestniczy czynnie w pracach Rady Konsultacyjnej Zarządów Oddziałów PZITB Polski Południowej. dalej

Sprawozdanie z XX Jubileuszowych Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego oraz Konferencji Naukowej „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” Wałcz 2018

Już po raz dwudziesty w Wałczu spotkali się inżynierowie budownictwa i specjaliści z zakresu nadzoru budowlanego z całej Polski. Tradycyjnie warsztaty zostały połączone z konferencją naukową, poświęconą rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i sesją wyjazdową.
Organizatorami spotkania, które od 6 do 8 września 2018 roku odbywało się w COS OPO Bukowina w Wałczu, byli: Poznański Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska i Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa oraz CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.
To już dwudzieste warsztaty i sądzę, że ta cykliczność dowodzi potrzeby, żeby dalej trwały, tym bardziej że niestety nasze prawo budowlane utknęło gdzieś w zakamarkach różnych instytucji – mówił, otwierając warsztaty przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB dr inż. Edmund Przybyłowicz. – W tej chwili borykamy się z różnymi problemami, jeśli chodzi o realizację obiektów budowlanych, o ich projektowanie. To znajduje też wyraz w tym, że wiele jest zapytań do zespołów procesów budowlanych, choćby w naszej, Wielkopolskiej Izbie. Są to pytania wymagające wszechstronnej interpretacji przez specjalistów, rzeczoznawców. Jest to zjawisko, którego parę lat temu nie obserwowaliśmy. Uważam, że należy zintensyfikować prace legislacyjne, żebyśmy mogli wydawać odpowiednie decyzje w oparciu o jednoznaczne przepisy. W przeciwnym wypadku popadniemy w jakiś chaos, a powstałe „knoty” będą namacalnym dowodem tego, że inżynierowie nie reprezentują odpowiedniego poziomu i okaże się, że nie jesteśmy już zawodem zaufania publicznego. dalej

Rola rzeczoznawstwa budowlanego w gospodarce narodowej

Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności w budownictwie. Zakres budownictwa obejmujący renowacje, wzmocnienia, rozbudowy i zmiany funkcjonalne ciągle się zwiększa. Bezpieczne utrzymanie obiektów istniejących i nowo budowanych, często o bardzo skomplikowanej konstrukcji, a także z zastosowaniem najnowszych technologii stawia przed rzeczoznawstwem coraz to poważniejsze i bardziej odpowiedzialne zadania. Rzeczoznawcy powoływani są do opiniowania trudnych problemów technicznych w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz z zasady biorą udział w ocenie przyczyn i skutków zagrożeń, katastrof i awarii obiektów budowlanych, w tym spowodowanych „siłami natury”. Ocena obiektów budowlanych wymaga rozwiązywania coraz szerszego zakresu problemów związanych z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych i ich interpretacją, monitoringiem i diagnostyką, a także nowymi metodami wzmocnień konstrukcji. Dalej

 

 

Oddział PZITB
w Elblągu

powstał w 1975 r. wraz z utworzeniem województwa elbląskiego. Inicjatorem i organizatorem Oddziału PZITB w Elblągu był Kazimierz Gołaszewski. Do 1975 r. funkcjonowało przy Elbląskim Kombinacie Budowlanym Koło Zakładowe PZITB Oddziału Gdańskiego. Przewodniczącym komisji młodej kadry technicznej był w tamtych czasach Mieczysław Dominczak.
Skład pierwszego zarządu Oddziału PZITB w Elblągu tworzyli:
• Kazimierz Gołaszewski – przewodniczący,
• Józef Kubicki – zastępca przewodniczącego,
• Barbara Czeszejko-Sochacka – sekretarz,
oraz: Ireneusz Modzelewski, Jan Hlebowicz, Tadeusz Waleszczyk, Dyonizy Miśkiewicz, August Ekes, Jerzy Jurec, Marian Piwowarski, Andrzej Zamojski, Jan Sokołowski, Gerhard Skibicki.
Oddział elbląski posiadał około 30 kół zakładowych, między innymi w:
• Elbląskim Kombinacie Budowlanym;
Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego;
• Kombinacie Budownictwa Komunalnego;
• Elbląskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego;
• Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego;
• Urzędzie Wojewódzkim. dalej

Szpital Uniwersytecki
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Prokocimiu

Warbud SA wznosi największy zespół szpitalny w Polsce i jeden z największych w Europie. Obiekt, powstający w formule „zaprojektuj i wybuduj”, to ultranowoczesny kompleks dziewięciu ośmiokondygnacyjnych budynków szpitalnych, rozpięty na blisko 15 hektarowej działce. Pomieści 925 łóżek, 24 sale operacyjne (w tym dwie hybrydowe i dwie transplantacyjne), 31 oddziałów klinicznych, 28 poradni specjalistycznych oraz bogate zaplecze techniczne i dydaktyczne. Inherentną częścią kontraktu są obiekty drogowe i garażowe z 1254 miejscami parkingowymi, ciągami pieszymi i jezdnymi oraz lądowiskiem dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stworzenie nowoczesnego multifunkcjonalnego akademickiego kampusu medycznego o kubaturze prawie 500 000 m³ i powierzchni całkowitej 108 000 m² potrwa ponad cztery lata. Inwestycję rozpoczęto w styczniu 2015 roku, a jej koniec przewidywany jest na koniec maja roku 2019. 4

Zagadnienia trwałości w projektowaniu konstrukcji żelbetowych

Problematyka trwałości projektowanych konstrukcji żelbetowych ma w naszym kraju ponad 25-letnią historię, związaną z przygotowaniem i wdrożeniem Eurokodu 2 [12]. Już na początku lat 90. ubiegłego wieku podjęto prace mające na celu wyjaśnienie i uzasadnienie metod zastosowanych w opracowanych za granicą wspólnych europejskich przepisach projektowania konstrukcji żelbetowych. Prace te trwały dość długo ze względu na ciągle zmieniające się ujęcia, stanowiące propozycje różnych wiodących krajów europejskich, w ukazujących się co pewien czas kolejnych projektach eurokodu. Analizę zaleceń Eurokodu 2 na tle stanu wiedzy i obowiązujących dotychczas w Polsce zasad projektowania zakończono wydaniem obszernej monografii [18], w której jeden z rozdziałów (2.12) poświęcony jest problemowi trwałości konstrukcji. Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study

Autorzy: Dariusz Kasznia,
Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2018

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność, metodologia realizowania inwestycji budowlanej pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM nie dotyczy tylko budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych. BIM to również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Ponieważ BIM jest stosunkowo nową metodologią, która w Polsce dopiero „raczkuje”, ilość dostępnych materiałów w języku polskim jest bardzo ograniczona, stąd pomysł na napisanie tej książki. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców i inwestorów, a w szczególności do przedstawicieli inwestora publicznego. Naszym celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji publicznej zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią innych dokumentów i regulacji. W kolejnych rozdziałach znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zagadnień związanych z BIM oraz pokazanie podstawowych rozwiązań stosowanych podczas wdrożenia. Książka wskazuje reguły, które powinno się stosować podczas realizacji projektu zgodnie z metodologią BIM i uczulić na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednym z pomysłodawców tej publikacji jest Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB i wielki propagator BIM w Polsce. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM.

Rozbiórki budynków i budowli

Autorzy: Anna Rawska-
-Skotniczny, Artur Margazyn

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Nowe budynki, drogi i infrastruktura powstają coraz częściej tam, gdzie do niedawna były zlokalizowane stare, szczególnie zaniedbane obiekty budowlane. Decyzje o rozbiórkach całkowitych lub częściowych są podejmowane zazwyczaj wtedy, gdy budynków nie opłaca się doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego lub jest to trudne. Ponadto rozbiórki są wykonywane, gdy budynek jest nieużytkowany, zniszczony lub niewykończony i nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Roboty takie czasem są implikowane zagrożeniami i awariami budowlanymi. Kwalifikacja obiektu do rozbiórki jest zwykle podejmowana na podstawie analizy wielu czynników, z których najważniejszą rolę odgrywają finanse. Techniczna niemożność przebudowy przy współczesnych środkach technicznych występuje bardzo rzadko, zasadniczo zachodzi po poważnej katastrofie budowlanej, gdy elementy zostały bezpowrotnie zniszczone i muszą zostać wymienione na nowe. W takim wypadku materiał z rozbieranej konstrukcji trafia na złom, jest przetwarzany na inne cele lub utylizowany. Znacznie częściej konstrukcje są przebudowywane, co pociąga za sobą konieczność rozbiórki częściowej, podczas robót remontowo-modernizacyjnych zwykle konieczne są bowiem mniejsze lub większe zmiany geometrii ścian czy stropów. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana poszycia dachowego lub ściennego, aby budynek nadal pełnił przewidziane dla niego funkcje, zgodne z wymaganiami współczesnych warunków technicznych. W takiej sytuacji uszkodzone lub zniszczone elementy należy wzmocnić, zabezpieczyć przed korozją i pożarem, jeśli jest to możliwe i opłacalne, lub wymienić na nowe. Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

Absolwenci
Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie architektury i budownictwa

Publikacja jest książką o dokonaniach grona architektów i inżynierów budownictwa Politechniki Gdańskiej. Album prezentuje dwadzieścia osiem obiektów użyteczności publicznej, architektonicznych i infrastrukturalnych, w zdecydowanej większości charakterystycznych, rozpoznawalnych punktów w przestrzeni publicznej Trójmiasta i kilku miast Polski, niejednokrotnie stanowiąc ich współczesną ikonę.

Album do nabycia
w cenie 73,50 brutto, w siedzibie ZG PZITB w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 14,
kontakt:
Agnieszka Poterańska apoteranska@zgpzitb.org.pl lub 22 827 02 51


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015